1. Bendrieji principai
 2. Kokia yra didžiosiomis raidėmis rašytų terminų apibrėžtis?
 3. Kam reikalinga Chartija?
 4. Kokie Duomenys renkami?
 5. Kodėl Jūsų Duomenys yra naudojami?
 6. Kiek laiko Jūsų Duomenys yra saugomi?
 7. Su kuo dalijamasi Jūsų Duomenimis?
 8. Ar Jūsų Duomenys perduodami už Europos Sąjungos ribų?
 9. Kaip yra saugomi Jūsų Duomenys?
 10. Kokios yra Jūsų teisės?
 11. Kaip AD Tyres renka Duomenis apie nepilnamečius?
 12. Kaip yra su slapukais ir kitomis panašiomis sekimo technologijomis?
 13. Kaip Jūs būsite informuoti apie Chartijos pakeitimus?
 14. Kaip su mumis susisiekti?

1. BENDRIEJI PRINCIPAI

Andoros teisės bendrovė AD Tyres International SLU, vienintelio akcininko ribotos atsakomybės bendrovė su 1.000.000 eurų įstatiniu kapitalu, įregistruota Andoros prekybos ir įmonių registre numeriu 16339, kurios registruotos buveinės adresas yra C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Andoros Kunigaikštystė), el. paštas: dpo@adtyre.com, telefonas: +376 810 888, (toliau – „AD Tyres“) vykdo elektroninės prekybos veiklą ir per interneto svetainę https://www.padangulyderis.lt/ (toliau – „Svetainė“) siūlo padangų ir susijusių produktų pardavimą.

Šios veiklos metu AD Tyres renka klientų, Svetainės naudotojų ar trečiųjų šalių, kurie gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuojami (toliau vienodai – „Asmenys, kuriems tai aktualu“ arba „Jūs“), duomenis internetu ar telefonu ir atlieka vieną ar kelis šių Duomenų Apdorojimus. AD Tyres renka Asmenų, kuriems tai aktualu, Duomenis tik tiesiogiai, o ne netiesiogiai, t. y. iš trečiosios šalies šaltinio.

AD Tyres, kurios kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau, yra Duomenų tvarkymo atsakingoji šalis, nes ji nustato šių Apdorojimų tikslus ir priemones.

Kai kuriais Bankinių Duomenų atvejais AD Tyres bendrai su GoCardless SAS, supaprastintos akcinės bendrovės, įregistruotos Paryžiaus prekybos ir įmonių registre numeriu 834422180, kurios registruotos buveinės adresas yra 7 rue de Madrid, Paryžius (75008), dalijasi atsakomybe už jų Apdorojimą. Papildomą informaciją apie tai, kaip GoCardless tvarko Jūsų Bankinius Duomenis ir Jūsų teises, susijusias su duomenų apsauga, galite rasti čia.

Kai kuriais Naršymo Duomenų, renkamų naudojant slapukus, atvejais AD Tyres bendrai su trečiųjų šalių bendrovėmis dalijasi atsakomybe už jų Apdorojimą, o sąrašą ir papildomus duomenis rasite slapukų puslapyje.

AD Tyres paskyrė duomenų apsaugos pareigūną pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – „BDAR“) 37 straipsnį, kurio kontaktiniai duomenys yra dpo@adtyre.com.

AD Tyres renkamus Duomenis konkrečiai apdoroja AD Tyres filialas, įsikūręs Maltoje, pavadinimu AD TYRES INTERNATIONAL EU, įregistruotas numeriu OC 1277, kurio registruotos buveinės adresas yra Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Todėl šie Duomenų Apdorojimai laikomi atliekamais Europos Sąjungos teritorijoje pagal BDAR 22 konstatuojamąją dalį ir 3.1 straipsnį ir yra pavaldūs šiai teisės aktų sistemai.

Be to, 2018 m. Maltos Duomenų Apsaugos Įstatymas (Cap 586) taip pat taikomas Duomenų Apdorojimui pagal šio įstatymo 4(2)(a) straipsnį.

Kviečiame atidžiai perskaityti šią Privatumo Politiką (toliau – „Politika“) ir susipažinti su jos turiniu.

2. KAS YRA DIDŽIOSIOS RAIDĖS NAUDOJAMŲ TERMINŲ APRAŠYMAS?

Žodžiai ar išraiškos, prasidedantys didžiąja raide, turi žemiau nurodytą apibrėžimą.

AD Tyres
reprezentuoja įmonę, identifikuotą pirmajame 1 straipsnio paragrafe.
Charte
turi apibrėžimą, nurodytą 1 straipsnyje.
Compte-client
reprezentuoja sąskaitą, kurią kiekvienas klientas gali sukurti naudodamasis puslapiu https://www.padangulyderis.lt/mano-paskyra/.
Donnée(s)
reprezentuoja bet kokius asmens duomenis, tai yra bet kokią informaciją, susijusią su identifikuojamu arba nustatomu fiziniu asmeniu, laikant, kad nustatomas asmuo yra tas, kurį galima identifikuoti tiesiogiai ar netiesiogiai, ypač remiantis identifikatoriumi, tokiu kaip vardas, identifikacijos numeris, vietos duomenys, internetinis identifikatorius, arba vienas ar keli asmeniui būdingi fizinių, fiziologinių, genetinių, psichinių, ekonominių, kultūrinių ar socialinių tapatumo elementai.
Données Bancaires
turi apibrėžimą, nurodytą 4 straipsnyje.
Données de Commande
turi apibrėžimą, nurodytą 4 straipsnyje.
Données de Navigation
turi apibrėžimą, nurodytą 4 straipsnyje.
Données Techniques
turi apibrėžimą, nurodytą 4 straipsnyje.
Personne(s) Concernée(s)
turi apibrėžimą, nurodytą 1 straipsnyje.
Produit(s)
reprezentuoja padangų ar susijusių produktų (ratlankiai, grandinės ir t.t.) asortimentą, kurį AD Tyres siūlo parduoti Svetainėje.
RGDP
turi apibrėžimą, nurodytą 1 straipsnyje.
Site
turi apibrėžimą, nurodytą 1 straipsnyje.
Traitement(s)
reprezentuoja bet kokį veiksmą ar veiksmų rinkinį, atliekamą su ar be automatizuotų procesų pagalba ir taikomą Duomenims, tokiems kaip rinkimas, įrašymas, organizavimas, struktūrizavimas, saugojimas, pritaikymas ar keitimas, ištraukimas, konsultavimas, naudojimas, komunikavimas perduodant, skleidimas ar kita forma prieinamumo užtikrinimas, susiejimas ar sąsajų kūrimas, apribojimas, ištrinimas ar sunaikinimas.
Vous
turi apibrėžimą, nurodytą 1 straipsnyje.

3. KAM REIKALINGAS ŠIS ĮSTATYMAS?

Šis Įstatymas pateikiamas Jums duomenų rinkimo metu, siekiant užtikrinti visišką skaidrumą, kaip AD Tyres tvarko Jūsų Duomenis, teikiant sutrumpintą, lengvai prieinamą, lengvai suprantamą informaciją, suformuluotą aiškiais ir paprastais terminais.

Jei kuri nors informacija nėra pakankamai aiški, kviečiame susisiekti su mumis Jums patogiu būdu, siųsdami el. laišką adresu dpo@adtyre.com arba naudojantis kontaktų forma, prieinama čia.

Šis Įstatymas taikomas Jūsų Duomenims, kuriuos renka ir tvarko AD Tyres šiose veiklose, kuriose AD Tyres yra Duomenų Tvarkymo Atsakingasis:

 • Jūsų naudojimasis Svetaine, įskaitant paprastą naršymą joje;
 • sukuriant ir naudojant Jūsų Kliento paskyrą per Svetainę;
 • perkant AD Tyres siūlomas prekes per Svetainę; arba
 • bet kokį kontaktą su klientų aptarnavimo tarnyba.

Šis Įstatymas netaikomas jokiems kitiems Duomenų Tvarkymams, atliekamiems kitame kontekste nei aprašytas aukščiau ir kuriems AD Tyres nėra Duomenų Tvarkymo Atsakingasis.

4. KOKIUS DUOMENIS RENKA?

DUOMENYS, RENKAMI AD TYRES IŠREIKŠTINIU PRAŠYMU

AD Tyres išreikštinai prašo Jūsų Duomenų rinkimo įvairiais momentais, ypač:

 • naudojantis Svetaine;
 • atliekant užsakymą per Svetainę;
 • sukuriant Kliento paskyrą Svetainėje; arba
 • bendraujant su klientų aptarnavimo tarnyba.

Šie renkami Duomenys (toliau – „Užsakymo Duomenys“) ypač apima:

 • Jūsų vardą;
 • Jūsų pavardę;
 • Jūsų gimimo datą;
 • Jūsų pašto adresą;
 • Jūsų el. pašto adresą;
 • Jūsų telefono numerį;
 • Jūsų šalį;
 • Jūsų PVM mokėtojo kodą.

Mokėjimo atveju šie išreikštinai prašomi renkami Duomenys (toliau – „Bankiniai Duomenys“) apima Jūsų mokėjimo kortelės numerį, galiojimo pabaigos datą ir CVC (arba vizualinį kriptogramą, esančią ant kortelės galo), kurie perduodami mokėjimo paslaugų teikėjams: Checkout.com, Hipay arba Braintree.

Kalbant apie mokėjimą per paslaugų teikėją Paypal, bankiniai duomenys yra tiesiogiai renkami šios įmonės iš Jūsų, kai kuriate savo paskyrą. Tada įmonė Paypal yra vienintelė atsakinga už šių duomenų tvarkymą.

Mes naudojame GoCardless valdyti mokėjimus per Jūsų IBAN. Papildoma informacija apie tai, kaip GoCardless tvarko Jūsų Bankinius Duomenis ir Jūsų teises, susijusias su duomenų apsauga, yra prieinama: čia.

Kai kurie Užsakymo Duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, šalis, el. pašto adresas) ir Bankiniai Duomenys yra būtini sutarties su AD Tyres sudarymui. Todėl bet koks Jūsų atsisakymas pateikti šiuos Duomenis neleis Jums užbaigti Jūsų užsakymo.

DUOMENYS, AUTOMATIŠKAI RENKAMI AD TYRES

AD Tyres, ypač naršant Svetainėje, gali automatiškai rinkti kai kuriuos Jūsų Duomenis per Jūsų įrenginį (kompiuterį, planšetę, mobilųjį telefoną ir pan.). Šie Duomenys gali būti renkami net ir nesant užsakymo. Ši rinkimo veikla dažniausiai atliekama naudojant slapukus.

Šie Duomenys (toliau – „Techniniai Duomenys“) ypač apima:

 • Jūsų IP adresą (identifikavimo numerį, priskirtą Jūsų įrenginiui, kai jis jungiasi prie interneto);
 • Jūsų MAC adresą (fizinio identifikavimo numerį, saugomą Jūsų tinklo plokštėje arba tinklo sąsajoje);
 • Jūsų IMEI numerį (Jūsų mobiliojo telefono identifikavimo numerį);
 • Jūsų įrenginio operacinę sistemą (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS ir pan.);
 • Jūsų mobiliojo ryšio operatorių;
 • Jūsų interneto paslaugų teikėją;
 • naudojamą naršyklę (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox ir pan.); arba
 • Jūsų įrenginio naudojamą laiko juostą.

Automatiškai per Jūsų įrenginį renkami Duomenys taip pat apima informaciją apie Jūsų naršymą (toliau – „Naršymo Duomenys“), tokia kaip:

 • lankytus puslapius;
 • apsilankymo datą;
 • praleistą laiką kiekviename aplankytame puslapyje;
 • aktyvuotas nuorodas;
 • peržiūrėtas pasiūlymas;
 • ieškotas prekes;
 • atliktus užsakymus; arba
 • Jūsų prekių vartojimo įpročius.

5. KODĖL JŪSŲ DUOMENYS NAUDOJAMI?

Asmens duomenų tvarkymas gali būti atliekamas tik tuo atveju, jei jis yra grindžiamas:

 • teisiniu pagrindu, nurodytu BDAR 6.1 straipsnyje (sutikimas, sutarties vykdymas, teisinės pareigos laikymasis, gyvybiškai svarbių interesų apsauga, viešojo intereso užduotis arba duomenų tvarkytojo teisėtas interesas); ir
 • viena ar keliomis tikslais, kurie yra aiškūs, teisėti ir nustatyti duomenų tvarkytojo.

Žemiau pateiktoje lentelėje išvardyti AD Tyres atliekami Tvarkymai, kiekvienam iš jų nurodyti tikslai, teisinis pagrindas ir susiję Duomenys.

Tvarkymo pavadinimas Tikslai Teisinis pagrindas Susiję duomenys
Užsakymas
 • Atsakyti į visus Jūsų užklausimus, susijusius su užsakymo pateikimu
 • Įvykdyti ir įgyvendinti Jūsų užsakymą
 • Atlikti pristatymą ir, jei reikia, montavimą
Sutartis
 • Užsakymo duomenys
Vienkartinė mokėjimo kortelės operacija
 • Įvykdyti Jūsų užsakymo apmokėjimą
 • Valdyti atmetamų banko operacijų tvarkymą
Sutartis
 • Banko duomenys (MK)
Pirkimų palengvinimas ateityje
 • Įrašyti banko duomenis, kad palengvintumėte būsimus pirkimus
Sutikimas
 • Banko duomenys (MK)
SEPA pavedimas
 • Perduoti Jūsų IBAN duomenis paslaugų teikėjui GoCardless
Sutartis
 • Banko duomenys (IBAN)
Pretenzijos dėl mokėjimų
 • Valdyti galimas mokėjimo kortelės savininko pretenzijas, naudotas užsakymo apmokėjimui
Sutartis
 • Banko duomenys
Pardavimo paslaugos
 • Valdyti Jūsų pretenzijas
 • Pranešti apie Chartijos ar bendrųjų pardavimo sąlygų pakeitimus
 • Valdyti klientų santykius (užklausas, komentarus ir pasiūlymus) po užsakymo
 • Valdyti grąžinimus
Sutartis
 • Užsakymo duomenys
 • Banko duomenys
Kliento paskyra
 • Palengvinti Jūsų būsimus užsakymus, išvengiant naujo jau pateiktų elementų įvedimo AD Tyres
Sutikimas
 • Užsakymo duomenys
Naujienlaiškis (įskaitant AD Tyres komercinius pasiūlymus)
 • Įvykdyti Jūsų prenumeratą mūsų naujienlaiškiui (įskaitant AD Tyres komercinius pasiūlymus)
Sutikimas
 • Užsakymo duomenys (elektroninio pašto adresas)
AD Tyres komerciniai pasiūlymai
 • Atlikti tiesioginės rinkodaros kampanijas AD Tyres produktams
 • Atlikti AdWords kampanijas AD Tyres produktams
Teisėtas interesas (4)
 • Užsakymo duomenys
 • Techniniai duomenys
 • Naršymo duomenys
 • Paslaugų teikėjų duomenys
 • Trečiųjų šalių duomenys
Tikslinės reklamos
 • Priderinti mūsų reklaminius pranešimus prie Jūsų poreikių ir įpročių
Sutikimas (slapukai)
 • Techniniai duomenys
 • Naršymo duomenys
Vartotojo patirtis
 • Asmenizuoti Jūsų patirtį svetainėje atsižvelgiant į Jūsų poreikius ir įpročius
 • Pagreitinti Jūsų naršymą svetainėje
Sutikimas (slapukai)
 • Techniniai duomenys
 • Naršymo duomenys
Statistika
 • Atlikti ir analizuoti statistinius tyrimus
Teisėtas interesas (1) ir sutikimas (slapukas)
 • Užsakymo duomenys
 • Techniniai duomenys
 • Naršymo duomenys
Kokybė
 • Analyzuoti technines problemas, susijusias su svetainės naudojimu
 • Nustatyti informacinės sistemos anomalijas
Teisėtas interesas (2)
 • Techniniai duomenys
 • Naršymo duomenys
Apgaulė
 • Nustatyti klastojimą ir technologinę apgaulę
Teisėtas interesas (3)
 • Užsakymo duomenys
 • Techniniai duomenys
 • Naršymo duomenys

(1) AD Tyres teisėtas interesas yra galėti savęs įvertinti ir tobulėti naudojant statistikos įrankį.

(2) AD Tyres teisėtas interesas yra užtikrinti savo paslaugų kokybę.

(3) AD Tyres teisėtas interesas yra apsaugoti nuo sukčiavimo.

(4) Teisėtas interesas yra tas, kuris nurodytas BDAR (47) konsiderante, kuriame teigiama: « Asmens duomenų tvarkymas rinkodaros tikslais gali būti laikomas atliekamu siekiant teisėto intereso ». Šis teisėtas interesas ypač susijęs su reguliarios komercinės santykių palaikymo su Jumis.

6. KIEK LAIKO JŪSŲ DUOMENYS YRA SAUGOMI?

AD Tyres didžiausią dėmesį skiria Jūsų Duomenų, leidžiančių Jus identifikuoti, saugojimui ne ilgiau nei būtina atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių jie yra tvarkomi.

Žemiau pateiktoje lentelėje nurodomi kiekvieno Duomenų tipo saugojimo terminai atsižvelgiant į Tvarkymą, kuriam jie yra naudojami.

Duomenys Tvarkymas Saugojimo trukmė aktyvioje bazėje (1) Saugojimo trukmė tarpinėje archyvavimo bazėje (2)
Užsakymo Duomenys Užsakymas 3 metai nuo paskutinio užsakymo n/a*
Paslaugos po pardavimo 3 metai nuo paskutinio užsakymo n/a
Kliento paskyra 3 metai nuo paskutinio prisijungimo prie Kliento paskyros arba iki sutikimo atšaukimo, jei tai įvyksta anksčiau n/a
Naujienlaiškis Iki Jūsų atsisakymo arba 3 metai nuo paskutinio prisijungimo prie Kliento paskyros, jei šis terminas baigiasi anksčiau n/a
AD TYRES komerciniai pasiūlymai 2 metai nuo paskutinio užsakymo n/a
Statistika 3 metai nuo paskutinio užsakymo n/a
Apgaulė n/a 5 metai nuo susijusios Duomenų rinkimo
Banko Duomenys (3) Transakcija (CB) Iki pilno užsakymo apmokėjimo n/a
Skundai dėl mokėjimų n/a 13 mėnesių nuo debeto datos
arba
15 mėnesių atveju, kai mokėjimas atliekamas su atidėjimu
Paslaugos po pardavimo Iki AD Tyres įsipareigojimo Jums grąžinti užsakymą termino pabaigos (ypač atsisakymo ar užsakymo atšaukimo termino) n/a
SEPA mokėjimas (IBAN) Kol IBAN perduodamas GoCardless n/a
Vėlesnių pirkimų palengvinimas (CB) Iki sutikimo atšaukimo arba iki banko kortelės galiojimo pabaigos, jei tai įvyksta anksčiau n/a
Techniniai Duomenys Tikslinės Reklamos Žiūrėti Slapukus n/a
Vartotojo Patirtis
AD Tyres Komercinis Pasiūlymas
Kokybė
Statistika
Apgaulė
Naršymo Duomenys Tikslinės Reklamos Žiūrėti Slapukus n/a
AD Tyres Komercinis Pasiūlymas
Vartotojo Patirtis
Kokybė
Statistika
Apgaulė

*n/a reiškia nepritaikoma.

(1) Saugojimas aktyvioje bazėje reiškia susijusios Duomenų saugojimą bazėje, naudojamoje konkrečiam Tvarkymo tikslui.

(2) Tarpinis archyvavimas reiškia Duomenų saugojimą su ribotu prieinamumu sąlygomis (i) arba atskiroje archyvo bazėje, atskirtoje nuo aktyvios bazės, su ribotu prieinamumu tik asmenims, kuriems dėl jų funkcijų reikia žinoti, (ii) arba aktyvioje bazėje, su sąlyga, kad atliekamas archyvuojamų Duomenų izoliavimas naudojant loginį atskyrimą (prieigos teisių ir leidimų valdymą), kad jie taptų neprieinami asmenims, kuriems nebereikia jų tvarkyti.

(3) Banko Duomenys niekada nėra saugomi AD Tyres, bet pas mokėjimo partnerius (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless atvejais).

7. SU KUO DALINAMI JŪSŲ DUOMENYS?

AD Tyres gali tekti dalintis kai kuriais Jūsų Duomenimis su žemiau nurodytomis kitomis įstaigomis. Visais atvejais AD Tyres dalijasi šiais Duomenimis tik tiek, kiek būtina užtikrinti vieną ar kelias Jūsų Duomenų Tvarkymo AD Tyres tikslus arba užtikrinti vieną ar kelias tiksliai ir teisėtai nustatytas šio gavėjo tikslas.

GRUPĖS ĮMONĖS, PRIKLAUSANČIOS AD TYRES

AD Tyres gali tekti dalintis kai kuriais Jūsų Duomenimis su kitomis grupės įmonėmis, kurioms priklauso AD Tyres, ypač siekiant geriau Jus pažinti. Šios kitos įmonės yra įsipareigojusios panašius įsipareigojimus kaip AD Tyres Jūsų Duomenų apsaugai.

SUBRANGOVAI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ TIEKĖJAI

AD Tyres gali tekti dalintis kai kuriais Jūsų Duomenimis su subrangovais ir/ar trečiųjų šalių paslaugų tiekėjais, naudojamais teikiant AD Tyres produktus ir paslaugas per Svetainę. Jūsų Duomenų dalijimasis su šiomis įstaigomis yra būtinas Jūsų užsakymo įvykdymui. AD Tyres dalijasi tik būtiniausiais Duomenimis, reikalingais šioms įstaigoms atlikti jiems patikėtas užduotis, pasirašius sutartis, kuriose užtikrinami įsipareigojimai, lygiai tokie pat aukšti kaip šioje Chartijoje nustatyti Jūsų Duomenų apsaugai.

Tai daugiausiai šios įstaigos:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (technologinės subrangos)
 • OVH (svetainės talpinimas)
 • HOTJAR (analitinis slapukas)
 • GOOGLE (reklaminis slapukas)
 • MICROSOFT (reklaminis slapukas)
 • CHECKOUT.COM (mokėjimo paslaugų teikėjas)
 • HIPAY (mokėjimo paslaugų teikėjas)
 • BRAINTREE (mokėjimo paslaugų teikėjas)
 • GOCARDLESS (mokėjimo paslaugų teikėjas)
 • PAYPAL (mokėjimo paslaugų teikėjas)
 • DPD (pristatymo paslaugų teikėjas)
 • GLS (pristatymo paslaugų teikėjas)
 • UPS (pristatymo paslaugų teikėjas)
 • DHL (pristatymo paslaugų teikėjas)
 • SEUR (pristatymo paslaugų teikėjas)
 • CHRONOPOST (pristatymo paslaugų teikėjas)
 • BOOMERANG (pristatymo paslaugų teikėjas)
 • TNT (pristatymo paslaugų teikėjas)

Taip pat tai yra partnerių autoservisai, kurių sąrašas prieinamas čia.

IŠIMTINIAI ATVEJAI

AD Tyres gali tekti dalintis Jūsų Duomenimis išimtiniais atvejais: (i) susijungimo, visos ar dalies AD Tyres įsigijimo, turto pardavimo ar kitos panašios operacijos metu, (ii) kai to reikalauja įstatymas, reglamentas, kompetentinga teisminė ar administracinė institucija; arba (iii) siekiant apsaugoti asmenų teises ir/ar saugumą, užkirsti kelią ar imtis priemonių dėl neteisėtos ar įtariamos neteisėtos veiklos arba ginti AD Tyres Svetainės teises, turtą ir saugumą; (iv) siekiant įvykdyti ir užtikrinti AD Tyres įsipareigojimus Jūsų interesais pagal šią Chartiją.

8. AR JŪSŲ DUOMENYS PERDUODAMI UŽ EUROPOS SĄJUNGOS RIBŲ?

Jūsų Duomenys yra tvarkomi ir saugomi daugiausia Maltos teritorijoje, kuri yra Europos Sąjungos (ES) teritorijoje.

Vis dėlto, įmonė AD Tyres, įsikūrusi Andoros Kunigaikštystės teritorijoje, kuri yra už Europos Sąjungos ribų, gali turėti prieigą prie šių Duomenų.

Pagal sprendimą nuo 2010 m. spalio 19 d., Europos Komisija paskelbė, kad Andora laikoma užtikrinančia tinkamą asmens duomenų, perduodamų iš Europos Sąjungos, apsaugos lygį. Šis sprendimas buvo patvirtintas Komisijos ataskaitoje nuo 2024 m. sausio 15 d.

Be to, AD Tyres negali atmesti galimybės, kad Jūsų Duomenys gali būti perduoti į kitas teritorijas, esančias už Europos Sąjungos (ES) ir Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų, ypač į teritorijas, kuriose asmens duomenų apsaugos lygis yra mažesnis nei Europos Sąjungoje.

Tokiu atveju, AD Tyres įsipareigoja patikrinti arba imtis tinkamų priemonių, kad užtikrintų Jūsų Duomenų apsaugos lygį, tokių kaip:

 • Europos Komisijos priimtas tinkamumo sprendimas šalies atžvilgiu;
 • Europos Komisijos arba kontrolės institucijos priimtos standartinės sutarties sąlygos, kurioms pritaria gavėjas ir kurių kopijos galite paprašyti iš mūsų, jei jos buvo oficialiai pasirašytos;
 • įmonių vidinės taisyklės;
 • patvirtintas elgesio kodeksas arba patvirtintas sertifikavimo mechanizmas (įsipareigojimas, kurį prisiima gavėjas už ES ribų, taikyti tinkamas garantijas);
 • administracinis susitarimas arba teisiškai privalomas ir vykdomas tekstas, skirtas viešųjų institucijų bendradarbiavimui užtikrinti.

Kalbant apie AD Tyres pagrindinius partnerius, štai duomenų paskirties šalys ir priimtos tinkamos garantijos.

Gavėjai Šalys Garantijos
GCG Prancūzija Europos Sąjunga
OVH Vokietija Europos Sąjunga
HOTJAR Malta Europos Sąjunga
GOOGLE Jungtinės Valstijos Tinkamumo sprendimas nuo 2023 m. liepos 10 d.
MICROSOFT Jungtinės Valstijos Tinkamumo sprendimas nuo 2023 m. liepos 10 d.
CHECKOUT.COM Jungtinė Karalystė Tinkamumo sprendimas nuo 2021 m. birželio 28 d.
HIPAY Prancūzija Europos Sąjunga
BRAINTREE Jungtinės Valstijos Tinkamumo sprendimas nuo 2023 m. liepos 10 d.
GOCARDLESS Jungtinė Karalystė Tinkamumo sprendimas nuo 2021 m. birželio 28 d.
PAYPAL Jungtinės Valstijos Tinkamumo sprendimas nuo 2023 m. liepos 10 d.
DPD Prancūzija Europos Sąjunga
GLS Nyderlandai Europos Sąjunga
UPS Jungtinės Valstijos Tinkamumo sprendimas nuo 2023 m. liepos 10 d.
DHL Vokietija Europos Sąjunga
SEUR Ispanija Europos Sąjunga
CHRONOPOST Prancūzija Europos Sąjunga
BOOMERANG Prancūzija Europos Sąjunga
TNT Nyderlandai Europos Sąjunga

9. KAIP YRA APSAUGOMI JŪSŲ DUOMENYS?

AD Tyres įdiegė tinkamas fizines, technines, administracines ir organizacines saugumo priemones, siekiant apsaugoti Jūsų Duomenis nuo bet kokio neteisėto ar nesankcionuoto prieigos, naudojimo, praradimo, atsitiktinio sunaikinimo, žalos, vagystės arba Duomenų skleidimo.

Nepaisant nuolatinių pastangų, AD Tyres negali įsipareigoti garantuoti rezultato, susijusio su Jūsų Duomenų saugumu, ir kviečia Jus pranešti apie bet kokias susijusias problemas, apie kurias žinote.

Tam galite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, Jums patogiu būdu, arba siųsdami el. laišką adresu dpo@adtyre.com, arba naudodamiesi kontaktų forma, kurią galite rasti čia.

Ši svetainė yra apsaugota naudojant reCAPTCHA, Google privatumo politika ir naudojimo sąlygos taikomos šiai paslaugai.

10. KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

Pagal galiojančius įstatymus, Jūs turite žemiau išvardytas teises, susijusias su Jūsų Duomenimis:

 • teisė susipažinti su Jūsų Duomenimis:

  Tai yra galimybė Jums gauti patvirtinimą iš AD Tyres, ar Jūsų Duomenys yra arba nėra tvarkomi, taip pat prieigą prie minėtų Duomenų ir tolesnę informaciją: tikslai, Duomenų kategorijos, gavėjai arba gavėjų kategorijos, saugojimo trukmė arba kriterijai šiai trukmei nustatyti, Jūsų teisės, susijusios su šiais Duomenimis, teisė pateikti skundą priežiūros institucijai ir, jei taikoma, Duomenų rinkimo šaltinis bei automatizuoto sprendimų priėmimo, remiantis šiais Duomenimis, egzistavimas.

  Jūs taip pat turite teisę, kai Jūsų Duomenys yra perduodami į trečiąją šalį arba tarptautinę organizaciją, būti informuoti apie tinkamas garantijas, susijusias su šiuo perdavimu.

  Remiantis prieigos teise, AD Tyres suteikia Jums Duomenų kopiją ir gali reikalauti mokėti pagrįstą mokestį, remiantis administracinėmis išlaidomis, už bet kokią papildomą kopiją, kurią Jūs paprašysite. Jei prašymą pateikiate elektroniniu būdu, informacija bus pateikta įprasto naudojimo elektroniniu formatu, nebent Jūs paprašysite kitaip.

 • teisė ištaisyti Jūsų Duomenis:

  tai yra galimybė Jums gauti iš AD Tyres Jūsų Duomenų taisymą, kuo greičiau, jei tie Duomenys yra netikslūs arba, atsižvelgiant į Tvarkymo tikslus, nepilni (Jūs galite pateikti papildomą pareiškimą šiuo tikslu);

 • teisė ištrinti Jūsų Duomenis:

  Tai yra galimybė Jums gauti iš AD Tyres Jūsų Duomenų ištrynimą, kuo greičiau, dėl vienos iš šių priežasčių:

  • šie Duomenys nebėra reikalingi atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
  • Jūs atšaukiate savo sutikimą, kuris buvo Tvarkymo pagrindas, jei nėra kito teisinio pagrindo šiam Tvarkymui;
  • Jūs priešinatės šių Duomenų Tvarkymui pagal toliau nurodytas sąlygas, susijusias su Jūsų teise prieštarauti;
  • Duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  • Duomenys turi būti ištrinti, kad būtų laikomasi teisinio įpareigojimo, kuriam yra pavaldus AD Tyres; arba
  • Duomenys buvo surinkti susiję su informacinės visuomenės paslaugų pasiūlymu vaikams.

  Jeigu Duomenys, kurių ištrynimo prašoma, buvo viešai paskelbti AD Tyres, turėtų būti imtasi pagrįstų priemonių, atsižvelgiant į prieinamas technologijas ir įgyvendinimo išlaidas, įskaitant technines priemones, kad būtų informuoti Tvarkymo atsakingieji asmenys, kurie tvarko šiuos Duomenis, kad Jūs prašėte iš jų ištrinti bet kokius šių Duomenų nuorodus arba bet kokias kopijas ar reprodukcijas.

  Ši teisė ištrinti netaikoma, kai Tvarkymas yra būtinas:

  • laisvės išreikšti nuomonę ir informacijos teisei įgyvendinti;
  • teisiniam įpareigojimui, kuris reikalauja Tvarkymo pagal Sąjungos ar valstybės narės teisę, kuriai yra pavaldus Tvarkymo atsakingas asmuo, laikytis, arba atlikti viešojo intereso užduotį arba užduotį, susijusią su Tvarkymo atsakingo asmens viešosios valdžios įgaliojimais;
  • viešojo intereso motyvais sveikatos apsaugos srityje;
  • archyviniais viešojo intereso tikslais, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais ar statistiniais tikslais, jei teisė ištrinti gali padaryti neįmanomą arba rimtai pakenkti minėto Tvarkymo tikslų įgyvendinimui; arba
  • teisių nustatymui, įgyvendinimui arba gynybai teisme.
 • teisė prieštarauti Jūsų Duomenų Tvarkymui:

  Tai yra galimybė Jums prieštarauti Jūsų Duomenų Tvarkymui, kuris yra atliekamas remiantis teisėtu AD Tyres interesu (įskaitant profilavimą, pagrįstą šiuo pagrindu), jei šis Tvarkymas iš tikrųjų nėra pagrįstas AD Tyres teisėtais ir svarbiais motyvais, kurie viršija Jūsų interesus, teises ir laisves, arba teisių nustatymui, įgyvendinimui arba gynybai teisme.

  Tai taip pat yra galimybė Jums prieštarauti Tvarkymui rinkodaros tikslais (įskaitant profilavimą, jei jis susijęs su tokia rinkodara).

  Galų gale, kalbant apie Tvarkymą statistikos tikslais, tai yra galimybė Jums prieštarauti tokiam Tvarkymui dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, nebent Tvarkymas yra būtinas viešojo intereso užduočiai atlikti.

 • teisė apriboti Jūsų Duomenų Tvarkymą:

  Tai yra galimybė Jums gauti iš AD Tyres Tvarkymo apribojimą vienu iš šių atvejų:

  1. per laikotarpį, būtiną patikrinti Duomenų tikslumą AD Tyres, kai Jūs ginčijate šių Duomenų tikslumą;
  2. Jūs priešinatės Duomenų ištrynimui dėl neteisėto Tvarkymo ir vietoj to reikalaujate jų naudojimo apribojimo;
  3. Duomenys nebėra reikalingi AD Tyres Tvarkymo tikslais, bet yra būtini Jums teisių nustatymui, įgyvendinimui arba gynybai teisme;
  4. per laikotarpį, būtiną nustatyti, ar AD Tyres teisėti motyvai viršija Jūsų, kai Jūs prieštaraujate Tvarkymui šiuo pagrindu.

  Tvarkymo apribojimo atveju Duomenys, išskyrus saugojimą, gali būti tvarkomi tik su Jūsų sutikimu arba teisių nustatymui, įgyvendinimui arba gynybai teisme, arba kitos fizinės ar juridinės asmenybės apsaugai, arba dėl svarbių Sąjungos ar valstybės narės viešojo intereso motyvų.

  Jūs būsite informuoti AD Tyres apie Tvarkymo apribojimo panaikinimą prieš tai įvykdant.

 • teisė perkelti Jūsų Duomenis:

  Tai yra galimybė Jums gauti iš AD Tyres Jūsų Duomenų, kuriuos pateikėte AD Tyres, pateikimą struktūrizuotu, plačiai naudojamu ir mašinų skaitomu formatu ir perkelti šiuos Duomenis kitai įstaigai (šį perkėlimą atlieka Jūs arba, jei tai techniškai įmanoma, AD Tyres), kai Tvarkymas yra atliekamas naudojant automatizuotas priemones ir yra pagrįstas sutikimu arba sutartimi;

 • teisė atšaukti Jūsų sutikimą:

  tai yra galimybė Jums atšaukti Jūsų sutikimą bet kuriam Jūsų Duomenų Tvarkymui, kuris buvo atliktas remiantis Jūsų anksčiau duotu sutikimu. Sutikimo atšaukimas nekompromituoja sutikimu pagrįsto Tvarkymo teisėtumo, atlikto prieš šį atšaukimą.

Norėdami pasinaudoti aukščiau išvardytomis teisėmis, kviečiame Jus susisiekti su mumis Jums patogiu būdu:

 • siųsdami el. laišką adresu: dpo@adtyre.com
 • užpildydami kontaktų formą, prieinamą čia.

Kad Jūsų prašymas būtų tvarkomas kuo veiksmingiau, AD Tyres Jus ragina pateikti jį aiškiai ir išsamiai. Jei kyla abejonių dėl Jūsų tapatybės, AD Tyres gali paprašyti pateikti papildomą informaciją, būtiną Jūsų tapatybei patvirtinti.

Jūs taip pat turite:

 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:

  tai yra galimybė Jums pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai, ypač valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų įprastinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje buvo padarytas pažeidimas, jei manote, kad Jūsų Duomenų Tvarkymas yra įstatymų pažeidimas.

Kad būtų lengviau pasinaudoti šia teise, kviečiame Jus susipažinti su priežiūros institucijų sąrašu čia.

11. KAIP AD TYRES RENKA DUOMENIS APIE NEPILNAMEČIUS?

AD Tyres parduodami Produktai svetainėje nėra skirti nepilnamečiams. Dėl šios priežasties AD Tyres netvarko Duomenų, susijusių su nepilnamečiais, ir negali manyti, kad Svetainės lankytojų ar klientų Duomenys tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su nepilnamečiais.

12. KAIP YRA SU SLAPUKAIS IR KITAIS PANAŠIAIS SEKIMO TECHNOLOGIJOMIS?

AD Tyres naudoja slapukus ir kitas panašias technologijas, kurios gali rinkti tam tikrus Jūsų Duomenis. Šie slapukai padeda pagerinti Jūsų naršymo svetainėje patirtį, suteikia mums informacijos apie mūsų Svetainės veikimą ir kokybę bei prisideda prie tikslinės reklamos teikimo.

AD Tyres iš anksto renka Jūsų sutikimą per banerį svetainės pradžios puslapyje, kai pirmą kartą prisijungiate prie šių kompiuterinių įrankių. Jūsų sutikimas vėl prašomas AD Tyres tokiomis pačiomis sąlygomis po trisdešimt mėnesių laikotarpio nuo ankstesnio Jūsų sutikimo surinkimo.

AD Tyres nuoširdžiai kviečia Jus susipažinti su „Slapukų“ puslapiu mūsų Svetainėje, kad gautumėte daugiau informacijos.

13. KAIP JŪS BŪSITE INFORMUOTI APIE PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMUS?

AD Tyres periodiškai atnaujina šią Privatumo politiką, ypač atsižvelgiant į teisės aktų, susijusių su Jūsų Duomenų apsauga, pokyčius.

AD Tyres informuos Jus apie bet kokius pakeitimus ar atnaujinimus išsiųsdama pranešimą į Jūsų el. pašto adresą ir/arba matomą pranešimą Svetainėje.

14. KAIP SUSISIEKTI SU MUMIS?

AD Tyres visada pasirengęs atsakyti į visus Jūsų klausimus, susijusius su šia Privatumo politika.

Norėdami susisiekti su mumis, kviečiame Jus pasirinkti Jums patogiausią būdą:

 • siųsti el. laišką adresu: dpo@adtyre.com
 • užpildyti kontaktų formą, kurią rasite čia.
LiveChat
Whatsapp Messenger