Privatumo politika

 1. Bendri principai
 2. Koks terminų apibrėžimas naudojant didžiąją raidę?
 3. Už ką?
 4. Koks teisinis pagrindimas Ar jūsų duomenys surenkami ir naudojami AD Tyres?
 5. Kokie duomenys renkami?
 6. Kaip naudojami jūsų duomenys?
 7. Kiek laiko jūsų duomenys saugomi?
 8. Su kuo bendrai naudojami jūsų duomenys?
 9. Ar jūsų duomenys yra perkelti už Europos Sąjungos ribų?
 10. Kaip jūsų duomenys saugomi?
 11. Kokios tavo teisės?
 12. Kaip AD Tyres renka duomenis nepilnamečiams?
 13. Ką apie slapukus ir kitas panašias stebėjimo technologijas?
 14. Kai kurie papildomi elementai socialiniuose tinkluose
 15. Kokios yra išorinės nuorodos įjungimo pasekmės?
 16. Kaip jums bus pranešta apie Chartijos pakeitimus?
 17. Kaip su mumis susisiekti?

1. Bendrieji principai

Įmonė AD Tyres International SLU, pagal Andoros įstatymus- ribotos atsakomybės bendrovė, turinti vieną savininką su 1 000 000 eurų kapitalu, registruota Andoros prekybos ir įmonių registre numeriu 16339, kurios registruota buveinė yra Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORA LA VELLA (Andoros Kunigaikštystė), el. paštas: cm(a)adtyre.com, telefonas: +376 810 888, (toliau "AD Tyres") vykdo elektroninės komercijos veiklą- parduoda padangas ir susijusius gaminius internetinėje svetainėje https://www.padangulyderis.lt/ (toliau "Svetainė").

Vykdydama šią veiklą, AD Tyres privalo internetu arba telefonu rinkti duomenis, leidžiančius tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti klientus, svetainės naudotojus ar bet kurią trečiąją šalį (toliau neišskiriant "Suinteresuoti asmenys" arba "Jūs") ir atlikti šių duomenų tvarkymą.

Šiuos duomenis tvarko įmonės AD Tyres filialas, įsteigtas Maltos teritorijoje AD TYRES INTERNATIONAL EU, registruotas numeriu OC 1277, kurio registruota buveinė yra Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Todėl pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR) 22 konstatuojamąją dalį ir 3.1 straipsnį šis duomenų tvarkymas laikomas vykdomu Europos Sąjungos teritorijoje ir taikomi šie teisės aktai.

Be to, 2018 m. Maltos duomenų apsaugos įstatymas (Cap 586) taip pat taikomas duomenų tvarkymui pagal to įstatymo 4 straipsnio 2 dalies a punktą.

AD Tyres teikia itin didelę reikšmę, kad šių duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius teisės aktus, ypač 2018 m. Maltos duomenų apsaugos įstatymą (Cap 586) bei 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 (toliau – BDAR).

Kviečiame atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką (toliau – Chartija) ir susipažnti su jos turiniu.

2. Koks yra didžiųjų raidžių apibrėžimas?

Žodžiai ar frazės, prasidedantys didžiosiomis raidėmis, yra apibrėžtos toliau.

AD padangos
reiškia 1 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytą įmonę.
užsakomųjų
1 straipsnyje nurodytam apibrėžimui.
Kliento sąskaita
nurodo sąskaitą, kurią bet kuris klientas gali sukurti iš https://www.padangulyderis.lt/mano-paskyra/ .
Pardavimo sąlygos
"AD Tyres" pardavimo bendrosios sąlygos, prieinamos adresu https://www.padangulyderis.lt/bendrosios-pardavimo-salygos .
Duomenys (-ai)
tai bet kokie asmens duomenys, ty bet kokia informacija, susijusi su nustatytu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu, suprantama, kad asmuo, kurį galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti naudojant identifikatorių, pvz., vardą, identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, internetinis identifikatorius arba vienas ar keli specifiniai jo fizinio, fiziologinio, genetinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio identiteto elementai.
Banko duomenys
5 straipsnyje nurodytam apibrėžimui.
Užsakyti duomenis
5 straipsnyje nurodytam apibrėžimui.
Geolokacijos duomenys
5 straipsnyje nurodytam apibrėžimui.
Navigacijos duomenys
5 straipsnyje nurodytam apibrėžimui.
Trečiosios šalies duomenys
5 straipsnyje nurodytam apibrėžimui.
Paslaugos redaktoriaus duomenys
5 straipsnyje nurodytam apibrėžimui.
Trečiosios šalies duomenys
5 straipsnyje nurodytam apibrėžimui.
Suinteresuoti asmenys)
1 straipsnyje nurodytam apibrėžimui.
Produktai)
tai pneumatiniai arba su jais susiję gaminiai (ratlankiai, grandinės ir kt.), kuriuos siūloma parduoti "AD Tyres" svetainėje.
rgdp
1 straipsnyje nurodytam apibrėžimui.
Svetainė
1 straipsnyje nurodytam apibrėžimui.
Gydymas (-ai)
tai bet kuris sandoris ar sandorių rinkinys, kuris gali būti arba negali būti vykdomas naudojant automatinius procesus ir taikomas duomenims, pavyzdžiui, surinkimas, registravimas, organizavimas, struktūrizavimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, ištraukimas, konsultavimas, naudojimas, perdavimas, platinimas ar bet koks kita forma, susitaikymas ar sujungimas, apribojimas, ištrynimas ar sunaikinimas.
Tu
1 straipsnyje nurodytam apibrėžimui.

3. Kokios chartijos?

Šią chartiją galite įsigyti renkant "Jūsų duomenys", kad užtikrintumėte AD Tyres atlikto duomenų apdorojimo skaidrumą pateikdami glaustai informaciją, lengvai prieinamą, lengvai suprantamą ir aiškiai bei paprastai suformuluotą .

Jei bet kokia informacija nėra pakankamai aiški, kviečiame Jus susisiekti su mumis jūsų patogumui, išsiųsdami el. Laišką adresu cm (a) adtyre.com arba per čia esančią kontaktinę formą.

Ši chartija taikoma jūsų duomenims, kuriuos surenka ir apdoroja AD Tyres, šiose veiklose ir kurioms AD Tyres yra perdirbimo vadovas:

 • Jūsų naudojimas Svetaine, įskaitant paprastą navigaciją jame;
 • Jūsų kliento abonemento kūrimas ir naudojimas Svetaine;
 • AD Tyres siūlomų produktų pirkimas per Svetainę; arba
 • bet koks kontaktas su klientų aptarnavimo tarnyba.

Ši chartija netaikoma jokiam kitam duomenų apdorojimui, atliekamam kitokiu kontekstu nei aprašyta aukščiau.

Chartija netaikoma jokiam kitam duomenų tvarkymui, kurio AD Tyres nėra tvarkymo tvarkyklė.

4. Dėl kokio teisinio pagrindimo Ar jūsų duomenys surenkami ir naudojami AD Tyres?

"AD Tyres" duomenų rinkimo ir apdorojimo punktas yra tik vienas iš šių teisinių pagrindimų:

 • Jūsų sutikimas : tai yra akivaizdus teigiamas veiksmas, kuriuo jūs laisvai, konkrečiai, aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškiate savo sutikimą tvarkyti savo duomenis;
 • Sutarties vykdymas : tai jūsų duomenų rinkimas ir tvarkymas, reikalingas jūsų ir AD Tyres pirkimo-pardavimo sutarties vykdymui arba jūsų prašymui pateiktos prieš sutarties sudarymo numatytos priemonės (bet kuris jūsų ankstesnio prašymo užsakymas ir pateiktas pastarasis vaizdas);
 • Teisėtas interesas : tai jūsų duomenų rinkimas ir tvarkymas už teisėtus interesus, kurių siekia AD Tyres arba trečioji šalis (pvz., Žvalgyba, sukčiavimo prevencija ir kt.), Nebent jūsų interesai ar pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių reikės apsaugoti jūsų Duomenys (pvz., Privatumas ar verslo laisvė);
 • Teisinė prievolė : tai jūsų duomenų rinkimas ir apdorojimas, taikomi AD Tyres pagal bet kurią teisinę ar reguliavimo nuostatą arba teisminį ar administracinį vienetą (pvz., Šalies, kurioje norite aplankyti, nustatyti įpareigojimai).

5. Kokie duomenys renkami?

Duomenys, surinkti aiškiai pareikalavus AD Tyres

AD Tyres Jūs aiškiai prašote surinkti savo duomenis skirtingais laikais ir ypač:

 • Svetainės naudojimas, įskaitant paprastą navigaciją Svetainėje;
 • Užsakymo užpildymas Svetainėje;
 • Kliento sąskaitos sukūrimas Svetainėje; arba
 • bet koks bendravimas su klientų aptarnavimu.

Kai pateikiate užsakymą trečiosios šalies vardu Svetainėje, sutinkate perduoti duomenis ir garantuoti sutikimą dėl šios privatumo politikos pateiktais duomenimis.

Šie surinkti duomenys (toliau - Užsakymo duomenys ) visų pirma yra šie:

 • Jūsų vardas ;
 • Tavo vardas ;
 • Tavo gimimo data
 • Jūsų pašto adresas
 • Jūsų elektroninio pašto adresas
 • Jūsų telefono numeris ;
 • Tavo šalis ;
 • Jūsų bendruomenės PVM numeris.

Kalbant apie mokėjimą, šie duomenys, surinkti pagal mūsų aiškų prašymą (toliau - Banko duomenys ), susideda iš Jūsų kredito kortelės numerio, galiojimo pabaigos datos ir CVC (arba vizualinės kriptogramos, esančios kortelės gale).

Tam tikri užsakymo duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, šalis, elektroninio pašto adresas) ir Banko duomenų sąlyga yra sutarties su AD Tyres sudarymas. Todėl dėl bet kokio pasipriešinimo, kuris suteiks mums šiuos duomenis, neleisime užbaigti jūsų užsakymo.

AD Tyres automatiškai surinkti duomenys

"AD Tyres" reikalauja automatiškai surinkti kai kuriuos jūsų duomenis automatiškai per jūsų įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, mobilųjį telefoną ir kt.), Ypač naršydami Svetainę. Šie duomenys gali būti renkami, net jei nėra užsakymo.

Šie duomenys (toliau - techniniai duomenys ) visų pirma yra šie:

 • Jūsų IP adresas (identifikavimo numeris, priskirtas jūsų įrenginiui kaip jo prisijungimo prie interneto dalis);
 • Jūsų MAC adresas (fizinis identifikavimo numeris saugomas jūsų tinklo plokštėje arba tinklo sąsajoje);
 • Jūsų IMEI numeris (mobiliojo telefono identifikavimo numeris);
 • jūsų įrenginio operacinę sistemą ("Microsoft Windows", "Mac OS X", "Android", "iOS" ir tt);
 • Jūsų mobiliojo ryšio operatorius;
 • Jūsų interneto paslaugų teikėjas
 • naudojamą naršyklę ("Internet Explorer", "Google Chrome", "Firefox" ir tt); arba
 • jūsų prietaise naudojama laiko juosta.

Duomenis apie jūsų naršymą (toliau - " Navigacijos duomenys ") taip pat sudaro duomenys, automatiškai surinkti per jūsų įrenginį:

 • puslapiai, kuriuos lankėtės;
 • Jūsų apsilankymo data;
 • laikas, praleistas kiekviename aplankytame puslapyje;
 • nuorodos, kurias aktyvavote;
 • pasiūlymai, su kuriais susipažinote;
 • Produktai, kuriuos ieškojote;
 • Jūsų užsakymai; arba
 • Jūsų vartojimo įpročiai.

Galiausiai automatiškai surinkti duomenys iš jūsų prietaiso gali būti jūsų geografinių vietovių duomenys (toliau - geografinės vietovės duomenys), kai jūsų įrenginys ir (arba) jūsų interneto naršyklė yra nustatomi šiuo tikslu.

Duomenys, kuriuos perduoda socialiniai tinklai arba kiti informacinės visuomenės paslaugų leidėjai

AD Tyres gali gauti jūsų duomenis per socialinio tinklo ("Facebook", "Twitter" ir tt) leidėją arba kitus informacinės visuomenės paslaugų leidėjus, įskaitant:

 • Jūsų naršymas erdvėje, skirtoje AD Tyres arba Svetainės tam tikrame socialiniame tinkle;
 • Jūsų naudojimasis Svetainės funkcijomis, kurios funkcijos būtų susijusios su socialiniu tinklu ar kita informacinės visuomenės paslauga;
 • Jūsų kliento abonemento sukūrimas, jei nuspręsite užsiregistruoti, perduodamas savo duomenis iš socialinio tinklo (ypač "Facebook") arba informacinės visuomenės paslaugų (ypač "Google") leidėjų.

Šie AD Tyres surinkti duomenys per socialinius tinklus ar kitus informacinės visuomenės paslaugų leidėjus (toliau - " Paslaugų redagavimo duomenų ") susideda daugiausia iš:

 • Jūsų užsakymo duomenys, kuriuos surinko atitinkamas paslaugų leidėjas (įskaitant jūsų nuotraukas); arba
 • Techniniai duomenys arba navigacijos duomenys, kuriuos surinko atitinkamas paslaugos leidėjas.

Jei norite apriboti šių duomenų rinkimą, jūs esate kviečiami kreiptis į atitinkamos paslaugos leidėją ir / arba pakeisti jūsų paskyros konfidencialumo parametrus, susijusius su šia paslauga.

Trečiųjų šalių pateikti duomenys

"AD Tyres" gali būti reikalaujama rinkti jūsų duomenis per trečiąsias šalis, su kuriomis AD Tyres yra teisinių ir (arba) ekonominių ryšių, įskaitant:

 • dukterinės įmonės;
 • verslo partneriai; arba
 • kiti nepriklausomi šaltiniai.

Šie duomenys (toliau - " trečiosios šalies duomenys ") visų pirma yra susiję su identifikavimo duomenimis arba susiję su trečiosios šalies pasiūlyto produkto ar paslaugos naudojimu, kuriuos Duomenys buvo surinkti ir apdoroti. suinteresuota trečioji šalis.

6. Kaip naudojami jūsų duomenys?

Toliau esančioje lentelėje parodytos pagrindinės AD Tyres atliktų apdorojimo, susijusios su jūsų duomenimis, charakteristikos.

Daugiau informacijos apie atitinkamus tikslus ar duomenis AD Tyres kviečia susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, patogiai, išsiųsdami el. Laišką adresu cm (a) adtyre.com arba per čia esančią kontaktinę formą.

Gydymo pavadinimas tikslai Teisinis pagrindimas Atitinkami duomenys
įsakymas
 • Atsakykite į visus jūsų prašymus pateikti užsakymą
 • Atsiminkite ir atlikite užsakymą
Sutartis
 • Užsakyti duomenis
Sandoris
 • Atlikite mokėjimą už užsakymą
 • Banko operacijų valdymas atmesti
Sutartis
 • Banko duomenys
Pretenzijos dėl mokėjimų
 • Tvarkykite bet kokius kortelės turėtojo teiginius, naudojamus mokant užsakymą
Sutartis
 • Banko duomenys (išskyrus HVAC)
Aptarnavimas po pardavimo
 • Tvarkykite savo reikalavimus
 • Pranešti apie Chartijos arba Bendrųjų pardavimo sąlygų keitimą
 • Valdykite santykius su klientais (užklausas, komentarus ir pasiūlymus), atlikdami užsakymą
 • Valdykite grąžinamąsias išmokas
Sutartis
 • Užsakyti duomenis
 • Banko duomenys (išskyrus HVAC)
Kliento sąskaita
 • Palengvinkite vėlesnius užsakymus, vengdami pakartotinai įvežti prekes, kurios jau buvo praneštos AD Tyres
Sutikimas
 • Užsakyti duomenis
 • Banko duomenys (išskyrus HVAC)
informacinis biuletenis
 • Atlikite savo prenumeratą mūsų naujienlaiškiui
Sutikimas
 • Užsakymo duomenys (el. Pašto adresas)
AD Tyres komerciniai pasiūlymai
 • Atlikite tiesiogines rinkodaros kampanijas AD Tyres Products (Whatsapp, SMS, Call, Messenger & Email)
Teisėti interesai (1)
 • Užsakyti duomenis
 • Techniniai duomenys
 • Navigacijos duomenys
 • Paslaugos leidėjo duomenys
 • Trečiosios šalies duomenys
Tikslinė reklama
 • Pritaikykite mūsų reklaminius pranešimus pagal savo poreikius ir įpročius, ypač Svetainėje
Sutikimas (slapukai)
 • Techniniai duomenys
 • Navigacijos duomenys
Vartotojo patirtis
 • Tinkinkite savo svetainės patirtį pagal savo poreikius ir įpročius
 • Pagreitinkite navigaciją Svetainėje
Sutikimas (slapukai)
 • Techniniai duomenys
 • Navigacijos duomenys
Geografinė padėtis
 • Pateikite paieškos įrankį arčiausiai surinkimo stočių į jūsų vietą
Sutikimas
 • Geolokacijos duomenys
Statistika
 • Atlikti ir analizuoti statistinius tyrimus
Teisėtas interesas (2) ir sutikimas (slapukas)
 • Užsakyti duomenis
 • Techniniai duomenys
 • Navigacijos duomenys
Kokybė
 • Analizuokite technines problemas, su kuriomis susiduria naudojantis Svetaine
 • Aptikti anomalijas informacinėje sistemoje
Teisėti palūkanos (3)
 • Techniniai duomenys
 • Navigacijos duomenys
Sukčiavimas
 • Aptikti klastotę ir technologinį sukčiavimą
Teisėti palūkanos (4)
 • Užsakyti duomenis
 • Techniniai duomenys
 • Navigacijos duomenys

(1) Teisėtas interesas yra tas, kuris nurodytas RGPD konstatuojamojoje dalyje (47), kuriame teigiama: " Asmens duomenų tvarkymas žvalgymo tikslais gali būti laikomas padarytu siekiant teisėto intereso ". Šis teisėtas interesas apima reguliarius verslo santykius su jumis.

(2) "AD Tyres" teisėtas interesas yra savęs vertinimas ir tobulinimas naudojant statistinę priemonę.

(3) "AD Tyres" teisėtas interesas yra užtikrinti jo paslaugų kokybę.

(4) "AD Tyres" teisėtas interesas yra užkirsti kelią sukčiavimui.

7. Kiek laiko jūsų duomenys saugomi?

"AD Tyres" užtikrina, kad jūsų duomenys būtų saugomi tokiu būdu, kad jūsų identifikavimas būtų ilgesnis, nei reikalinga tais tikslais, kuriems jie yra tvarkomi.

Toliau pateiktoje lentelėje pateikiami kiekvieno tipo Duomenų saugojimo laikotarpiai, priklausomai nuo apdorojimo, kuriam jie naudojami.

Duomenys Gydymas Tinkamumo laikas aktyviuoju pagrindu (1) Sandėliavimo tarpinis archyvavimas (2)
Užsakyti duomenis įsakymas 5 metai nuo paskutinio užsakymo n / a
Aptarnavimas po pardavimo 5 metai nuo paskutinio užsakymo n / a
Kliento sąskaita 5 metai nuo paskutinio prisijungimo prie kliento sąskaitos
arba
Iki sutikimo atšaukimo, jei jis įvyks anksčiau
n / a
informacinis biuletenis Kol atsisakote prenumeratos n / a
AD Tyres komerciniai pasiūlymai 2 metai nuo paskutinio užsakymo n / a
Statistinis 5 metai nuo paskutinio užsakymo 10 metų nuo atitinkamų duomenų rinkimo
Sukčiavimas n / a 10 metų nuo atitinkamų duomenų rinkimo
Banko duomenys
(išskyrus ŠVOK)
Sandoris Iki visiško užsakymo apmokėjimo n / a
Pretenzijos dėl mokėjimų n / a 13 mėnesių nuo debeto datos
arba
15 mėnesių atidėto debeto mokėjimo atveju
Aptarnavimas po pardavimo Iki laikotarpio, per kurį AD Tyres įsipareigoja grąžinti jums užsakymą (įskaitant sutarties atsisakymo laikotarpį arba užsakymo atšaukimo laikotarpį), galiojimo laikotarpis pasibaigia. n / a
Kliento sąskaita 5 metai nuo paskutinio prisijungimo prie kliento sąskaitos
arba
Iki sutikimo atšaukimo, jei jis įvyks anksčiau
arba
Iki Banko duomenų galiojimo pabaigos, jei jis įvyks anksčiau
n / a
Techniniai duomenys AD Tyres Komercinis pasiūlymas Žr. Slapukai n / a
Tiksliniai skelbimai
Vartotojo patirtis
Kokybė
Statistika
Sukčiavimas n / a Žr. Slapukai
Navigacijos duomenys AD Tyres Komercinis pasiūlymas Žr. Slapukai n / a
Tiksliniai skelbimai
Vartotojo patirtis
Kokybė
Statistika
Sukčiavimas n / a Žr. Slapukai
Geolokacijos duomenys Geografinė padėtis Laikas, kurio reikia, norint nurodyti artimiausią surinkimo stotį n / a
Paslaugos leidėjo duomenys AD Tyres komerciniai pasiūlymai 2 metai nuo surinkimo n / a
Trečiosios šalies duomenys AD Tyres komerciniai pasiūlymai 2 metai nuo surinkimo n / a

(1) Aktyvi duomenų bazės apsauga susideda iš atitinkamų duomenų išsaugojimo duomenų bazėje, naudojamoje atitinkamo gydymo tikslais.

(2) Tarpinis archyvavimas - tai duomenų saugojimas pagal apribotos prieigos sąlygas (i) konkrečioje archyvo duomenų bazėje, atskirai nuo aktyvios duomenų bazės, su ribotąja prieiga tik tiems, kurie jai domina. žinoti dėl savo funkcijos, ii) aktyvioje duomenų bazėje, su sąlyga, kad archyvuoti duomenys atskiriami loginiu atskyrimu (prieigos teisių ir teisių valdymas), kad jie nebūtų prieinami asmenims, kuriems nebetaikoma jų elgtis.

8. Su kuo bendrai naudojami jūsų duomenys?

"AD Tyres" gali dalinti kai kuriuos jūsų duomenis su kitais toliau nurodytais subjektais. Bet kokiu atveju, AD Tyres dalijasi šiais duomenimis tik tiek, kiek būtina, norint užtikrinti AD duomenų padangų tvarkymo tikslų (-ų) arba užtikrinti tikslų ir teisėtą šio gavėjo nustatytą tikslą (-us).

AD padangos subrangovai

"AD Tyres" reikalaujama, kad kai kurie jūsų duomenys būtų dalijami su savo subrangovais, kurie visų pirma yra susiję su produktų tiekimu. Jūsų užsakymų vykdymui reikia pateikti jūsų duomenis su šiais subjektais. "AD Tyres" dalijasi duomenimis, kurie būtinai reikalingi vykdant misiją, patikėtą jos subrangovams, po to, kai jie sutartyje garantuoja jiems tokias pat aukštas pareigas, kaip ir šios chartijos nuostatos dėl jūsų duomenų apsaugos.

Grupes, kurioms priklauso AD Tyres, subjektai

"AD Tyres" reikalinga tam, kad dalintis kai kuriais jūsų duomenimis su kitais subjektais grupėje, kuriai priklauso "AD Tyres", kad geriau sužinotumėte. Šiems kitiems subjektams taikomi panašūs į AD Tyres įsipareigojimai, skirti apsaugoti jūsų duomenis.

Trečiųjų šalių paslaugų leidėjai

"AD Tyres" reikalaujama dalintis kai kuriais jūsų duomenimis su trečiųjų šalių paslaugų leidėjais, naudojamais teikiant AD Tyres Products per tinklalapį (socialinės žiniasklaidos leidėjai, informacinės visuomenės paslaugos, prieglobos paslaugų teikėjai ir kt.). Dalijimasis duomenimis šiais leidėjais reikalingas atitinkamų trečiųjų šalių paslaugų teikimui. AD Padangos dalijasi tik duomenimis, kurie būtinai reikalingi šioms trečiųjų šalių paslaugoms. "AD Tyres" kviečia perskaityti kiekvieno iš šių redaktorių privatumo politiką.

Išskirtiniai atvejai

AD Padangos gali reikalauti, kad jūsų duomenys būtų išimtiniais atvejais pasidalyti šiais atvejais: i) susijungus, įsigyjant visas arba dalį AD padangų, turto priskyrimą arba bet kokį kitą panašų sandorį, ii) kai tokį perskirstymą nustato įstatymas, reglamentas, kompetentinga teisminė arba administracinė institucija; arba (iii) apsaugoti asmens teises ir (arba) saugumą, užkirsti kelią neteisėtai ar tariamai neteisėtai veiklai arba imtis veiksmų dėl AD Site Tyres teisių, turto ir saugumo; (iv) vykdyti ir garantuoti AD Tyres įsipareigojimus pagal Jūsų interesus šios Chartijos kontekste.

9. Ar jūsų duomenys perduodami už Europos Sąjungos ribų?

Jūsų Duomenys iš esmės tvarkomi ir saugomi Maltos teritorijoje, kurios teritorija yra Europos Sąjungoje.

Tačiau Andoros Kunigaikštystės teritorijoje įsisteigusi bendrovė AD Tyres, esanti už Europos Sąjungos ribų, gali pasiekti šiuos duomenis.

2010 m. spalio 19 d. sprendimu Europos Komisija paskelbė, kad Andora užtikrina tinkamą asmens duomenų, perduodamų iš Europos Sąjungos, apsaugos lygį.

Be to, AD Tyres negali atmesti galimybės, kad Jūsų duomenys bus perduoti į kitas teritorijas, esančias už Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, ir ypač į teritorijas, kuriose asmens duomenų apsaugos lygis yra mažesnis nei Europos Sąjungoje.

Pastaruoju atveju AD Tyres įsipareigoja patikrinti, ar yra priemonių ir imtis atitinkamų veiksmų, kad užtikrintų tinkamą Jūsų duomenų apsaugos lygį, pvz.:

 • atitinkamos šalies Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo;
 • standartines Europos Komisijos sutarties sąlygas arba priežiūros institucijos priimtas standartines sutarties sąlygas, kurias pateikia gavėjas;
 • įmonės vidaus taisyklės;
 • patvirtintas elgesio kodeksas arba patvirtintas sertifikavimo mechanizmas (įskaitant ne ES gavėjo prisiimtą privalomą ir vykdytiną įsipareigojimą taikyti atitinkamas apsaugos priemones) ;
 • administracinis susitarimas arba teisiškai privalomas ir vykdytinas tekstas, sudarytas siekiant sudaryti sąlygas valdžios institucijoms bendradarbiauti.

10. Kaip jūsų duomenys saugomi?

"AD Tyres" įdiegė tinkamas fizines, technines, administracines ir organizacines saugumo priemones, kad apsaugotų jūsų duomenis nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, praradimo, atsitiktinio sunaikinimo, sugadinimo, vagystės ar neteisėto tokių duomenų platinimo.

Nepaisant nuolatinių pastangų, "AD Tyres" negali įsipareigoti garantuoti rezultatų, susijusių su jūsų duomenų saugumu, ir kviečia pranešti apie visus anksčiau minėtus sunkumus, apie kuriuos turėtumėte žinoti.

Norėdami tai padaryti, galite susisiekti su klientų aptarnavimu, patogiai, išsiųsdami el. Laišką adresu cm (a) adtyre.com arba per čia esančią kontaktinę formą.

Ši svetainė yra apsaugota reCAPTCHA ir taikoma "Google" privatumo politika ir paslaugų teikimo sąlygos.

11. Kokios yra jūsų teisės?

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, Jūs turite toliau nurodytas teises, susijusias su jūsų duomenimis:

 • teisė susipažinti su jūsų duomenimis : tai yra galimybė jums gauti iš AD Tyres jūsų AD Tyres apdorotų duomenų kopiją ir pagrindines jų apdorojimo charakteristikas (tikslai, duomenų kategorijos, gavėjai, galiojimo laikas, jūsų teisės į šie duomenys, teisė pateikti skundą priežiūros institucijai ir, jei taikytina, duomenų rinkimo šaltinis ir automatinis sprendimų priėmimas, remiantis šiais duomenimis (-ais);
 • teisė ištaisyti jūsų duomenis : tai yra galimybė jums gauti iš "AD Tyres" kiek įmanoma greičiau ištaisyti jūsų duomenis, kurie būtų netikslūs arba, atsižvelgiant į Apdorojimo tikslus, būtų neišsamūs;
 • teisė į jūsų duomenų ištrynimą : tai yra galimybė jums gauti iš AD Tyres kiek įmanoma greičiau ištrinti savo duomenis dėl vienos iš šių priežasčių:
  1. šie duomenys nebėra reikalingi tikslams, kuriems ji buvo surinkta ar kitaip tvarkoma;
  2. Jūs atsiima savo sutikimą, kuriuo grindžiamas tokių duomenų tvarkymas, jei nėra tokio teisinio pagrindo tokiam duomenų tvarkymui;
  3. Jūs prieštaravote šių duomenų tvarkymui toliau nurodytomis sąlygomis dėl jūsų teisės prieštarauti;
  4. Duomenys buvo neteisėtai tvarkomi;
  5. Duomenys turi būti ištrinti, kad būtų laikomasi teisinių įsipareigojimų, numatytų Europos Sąjungos teisės aktuose arba Prancūzijos teisės aktuose, kuriems taikomos AD kategorijos padangos; arba
  6. Duomenys buvo surinkti kaip informacinės visuomenės paslaugų, teikiamų vaikams, dalis.
 • teisė prieštarauti jūsų duomenų tvarkymui : tai yra galimybė prieštarauti jūsų duomenų tvarkymui, atliekamam remiantis AD Tyres teisėtu interesu (įskaitant profilių sudarymą remiantis šiuo pagrindimu), jei šis išaiškinimas iš tiesų nėra pagrįstas AD Tyres dėl teisėtų ir įtikinamų priežasčių, dėl kurių būtų viršesni jūsų interesai, teisės ir laisvės, teismų nustatymas, įgyvendinimas ar gynimas.
  Taip pat galite užprotestuoti dėl žvalgymo tikslo tvarkymo (įskaitant profiliavimą, jei jis susijęs su tokiu žvalgymu).
  Galiausiai, kalbant apie gydymą statistikos tikslais, tai yra galimybė prieštarauti tokiai tvarkai dėl jūsų konkrečios situacijos priežasčių.
 • teisė apriboti jūsų duomenų tvarkymą : tai yra galimybė jums gauti iš AD Tyres gydymo apribojimo viename iš šių atvejų:
  1. per laikotarpį, kurio metu reikia patikrinti, ar duomenys yra tikslūs pagal AD Tyres, kai ginčiate šių duomenų tikslumą;
  2. Jūs priešinatės duomenų ištrinimui iš neteisėto duomenų tvarkymo ir vietoj to reikalauja, kad būtų apribotas jų naudojimas;
  3. Duomenys AD Aptarnavimui nebėra naudingi Apdorojimo tikslais, tačiau jums tebėra būtina kaip teisminių teisių nustatymo, vykdymo ar gynimo dalis;
  4. už laiką, reikalingą žinoti, ar AD Tyres teisėti pagrindai yra virš jūsų, kai prieštaravote gydymui šiuo pagrindu.
 • teisė į jūsų duomenų perkėlimą : tai yra galimybė jums gauti iš AD Tyres jūsų duomenų, pateiktų AD Tyres, perdavimą struktūrizuotame, dažniausiai naudojamame ir kompiuteriu nuskaitomame formate ir perduodant šiuos duomenis kitam subjektui (šis perkėlimas yra jūsų arba, jei techniškai įmanoma, AD Tyres) ir kai Apdorojimas atliekamas naudojant automatinius procesus yra pagrįstas sutikimu ar sutartimi;
 • teisė atšaukti jūsų sutikimą : tai yra jūsų galimybė atsiimti jūsų sutikimą dėl bet kokio jūsų duomenų tvarkymo, kuris buvo atliktas remiantis jūsų išankstiniu sutikimu.

Norėdami pasinaudoti pirmiau minėtomis teisėmis, esate kviečiami prisijungti prie mūsų tavo patogumui

 • siųsdami el. laišką adresu: cm (a) adtyre.com
 • arba užpildę čia esančią kontaktinę formą.

Kad galėtumėte kuo veiksmingiau tvarkyti jūsų užklausą, "AD Tyres" kviečia ją aiškiai ir išsamiai suformuluoti ir pridėti jūsų asmens tapatybės kortelės kopiją.

Jūs taip pat turite:

 • teisė pateikti skundą priežiūros institucijai : tai yra galimybė pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai, ypač valstybėje narėje, kurioje yra jūsų gyvenamoji vieta. Jūsų darbo vieta arba vieta, kurioje pažeidimas būtų padarytas įvyko, jei manote, kad jūsų duomenų tvarkymas yra įstatymų pažeidimas.

Siekdami palengvinti šios teisės įgyvendinimą, toliau esančioje lentelėje rasite valstybių narių priežiūros institucijų kontaktinius duomenis.

valstybė narė Priežiūros institucija Kontaktinė informacija
Vokietija Bundesbauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30
53117 Bonn, Vokietija
Tokie. + 49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Faksas +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
poststelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de
Austrija Österreichische Datenschutzbehörde Hohenstaufengasse 3
1010 Wien (Austrija)
Tokie. + 43 1 531 15 202525
Faksas +43 1 531 15 202690
dsb@dsb.gv.at
http://www.dsb.gv.at
Belgija Privatumo apsaugos komisija Rue de la Presse 35
1000 Briuselis (Belgija)
Tai + 32 2 274 48 00
Faksas +32 2 274 48 10
Commission@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be
Bulgarija Asmens duomenų apsaugos komisija 2, prof. Cvetan Lazarov blvd.
Sofija 1592 (Bulgarija)
Tokie + 359 2 915 3523
Faksas +359 2 915 3525
kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg
Kipras Asmens duomenų apsaugos komisaras 1 Iasonos gatvė,
1082 Nikosija (Kipras)
PO Box 23378, CY-1682 Nikosija
Tai + 357 22 818 456
Faksas +357 22 304 565
Commissioner@dataprotection.gov.cy
http://www.dataprotection.gov.cy
Kroatija Kroatijos asmens duomenų apsaugos agentūra Мартичева 14
10000 Zagrebas (Kroatija)
Tokie + 385 1 4609 000
Faksas +385 1 4609 099
azop@azop.hr arba info@azop.hr
http://www.azop.hr
Danija "Datatilsynet" Borgergade 28, 5
1300 Kopenhaga K (Danija)
Tai + 45 33 1932 00
Faksas +45 33 19 32 18
dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk
Ispanija Agencia de Protección de Datos C / Jorge Juan, 6
Madridas 28001 (Ispanija)
Tokie. + 34 91399 6200
Faksas +34 91455 5699
internacional@agpd.es
https://www.agpd.es
Estija Estijos duomenų apsaugos inspekcija (Andmekaitseinspektsioon) Väike-Ameerika 19
10129 Talinas (Estija)
T. + 372 6274 135
Faksas +372 6274 137
info@aki.ee
http://www.aki.ee/en
Suomija Ombudsmeno duomenų apsaugos tarnyba PO Box 315
FIN-00181 Helsinkis (Suomija)
T. + 358 10 3666 700
Faksas +358 10 3666 735
tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi/en/
la Prancūzija Nacionalinė informatikos ir laisvių komisija - CNIL 8 rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Paris, Cedex 02 (Prancūzija)
Tokie. + 33 1 53 73 22 22
Faksas +33 1 53 73 22 00
n / a
http://www.cnil.fr
Graikija Graikijos duomenų apsaugos institucija Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Atėnai
Tai + 30 210 6475 600
Faksas +30 210 6475 628
contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
Vengrija Vengrijos duomenų apsaugos komisarė Szilágyi Erzsebet fasor 22 / C
H-1125 Budapeštas (Vengrija)
Tokie. + 36 1 3911 400
peterfalvi.attila@naih.hu
http://www.naih.hu
Airija Duomenų apsaugos komisaras Kanalo namas
Kelių stotis
Portarlingtonas
Co Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Tai + 353 57 868 4800
Faksas +353 57 868 4757
info@dataprotection.ie
http://www.dataprotection.ie
Italija Garantuotojas, atsakingas už darbuotojų apsaugą Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma (Italija)
Tokie. + 39 06 69677 1
Faksas +39 06 69677 785
garante@garanteprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it
Latvija Duomenų inspekcija Režisierė: ponia Sign Plumina
Blaumanos g. 11 / 13-15
1011 Ryga (Latvija)
T. + 371 6722 3131
Faksas +371 6722 3556
info@dvi.gov.lv
http://www.dvi.gov.lv
Lietuva Valstybinė duomenų apsauga Žygimantų g. 11-6a
011042 Vilnius (Lietuva)
T. + 370 5 279 14 45
Faksas +370 5 261 94 94
ada@ada.lt
http://www.ada.lt
liuksemburgas Nacionalinė duomenų apsaugos komisija 1, Rock'n'Roll Avenue
L-4361 Esch-sur-Alzette (Liuksemburgas)
Tokie. + 352 2610 60 1
Faksas +352 2610 60 29
info@cnpd.lu
http://www.cnpd.lu
Malta Duomenų apsaugos komisaro biuras 2, "Airways"
High Street House, Sliema SLM 1549 (Malta)
Tokie. + 356 2328 7100
Faksas +356 2328 7198
Commissioner.dataprotection@gov.mt
http://www.dataprotection.gov.mt
Nyderlandai Authorizeit Persoonsgegevens Prins Clauslaan 60
PO Box 93374
2509 Den Haag / Haga (Nyderlandai)
Tokie. + 31 70 888 8500
Faksas +31 70 888 8501
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Lenkija Bendrojo asmens duomenų apsaugos inspektoriaus biuras - GIODO ul.Stawki 2
00-193 Varšuva (Lenkija)
Such. + 48 22 53 10 440
Fax +48 22 53 10 441
kancelaria@giodo.gov.pl
desiwm@giodo.gov.pl
http://www.giodo.gov. pl
Portugalija Nacionalinės apsaugos komisijos nacionalinis parlamentas - CNPD R. de São. Bento, 148-3 °
1200-821 Lisboa (Portugalija) T.
+ 351 21 392 84 00
Faksas +351 21 397 68 32
geral@cnpd.pt
http://www.cnpd.pt
Čekijos Respublika Asmens duomenų apsaugos biuras Urad pro ochranu osobnich
udaju Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7 (Čekija) T.
+ 420 234 665 111
faksas +420 234 665 444
posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz
Rumunija Asmens duomenų tvarkymo nacionalinė priežiūros institucija B-dul Magheru 28-30
Sektorius 1, BUCUREŞTI (Rumunija) T.
+ 40 21 252 5599
Faksas +40 21 252 5757
anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro
Jungtinė Karalystė Informacijos komisaro biuras "Water Lane", "Wycliffe" namas
Wilmslow - Česhire SK9 5AF (Jungtinė Karalystė)
Tokie. + 44 1625 545 745
international.team@ico.org.uk
https://ico.org.uk
Slovakija Slovakijos Respublikos asmens duomenų apsaugos biuras Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 (Slovakija)
Taip .: + 421 2 32 31 32 14
Faksas: + 421 2 32 31 32 34
statny.dozor @ pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk
Slovėnija Komisijos informacija Zaloška 59
1000 Liubliana (Slovėnija)
Such. + 386 1 230 9730
Fax +386 1 230 9778
gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si
Švedija Datainspektionen Drottninggatan 29
5-ojo aukšto
dėžutė 8114
104 20 Stokholmas, Švedija
. + 46 8 657 6100
Faksas +46 8 652 8652
datainspektionen@datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se

12. Kaip AD Tyres renka duomenis apie nepilnamečius?

"AD Tyres" parduodami produktai, skirti savo svetainę, nėra skirti nepilnamečiams. Todėl "AD Tyres" neaptari duomenų apie nepilnamečius arba negalima daryti prielaidos, kad svetainės lankytojų ir klientų duomenys tiesiogiai ar netiesiogiai yra susiję su nepilnamečiais.

13. Ką apie slapukus ir kitas panašias stebėjimo technologijas?

"AD Tyres" naudoja slapukus ir kitas panašias technologijas, kurios gali rinkti kai kuriuos jūsų duomenis. Šie slapukai gali pagerinti jūsų naršymo patirtį Svetainėje, pateikti mums informaciją apie mūsų svetainės veikimą ir kokybę bei prisidėti prie tikslinės reklamos teikimo.

"AD Tyres" surenka jūsų išankstinį sutikimą per reklaminę medžiagą Svetainės pagrindiniame puslapyje, kai pirmą kartą prisijungiate prie šių kompiuterių įrankių. Jūsų sutikimas AD Tyres dar kartą prašomas tomis pačiomis sąlygomis pasibaigus trylikos mėnesių laikotarpiui nuo ankstesnio jūsų sutikimo rinkimo.

"AD Tyres" kviečia Jus susipažinti su savo svetainės puslapiu "Slapukai", kad gautumėte daugiau informacijos.

14. Kai kurie papildomi socialinių tinklų elementai

Svetainė naudoja trečiųjų šalių kompanijų paskelbtus papildinius ir kitus socialinių tinklų funkcijas (pvz., "Facebook" ir tt).

Jei bendrausite naudodami papildinius (pvz., Paspaudę mygtuką "Patinka" arba "Pasidalinti"), kai kurie jūsų duomenys (įskaitant jūsų techninius duomenis ir navigacijos duomenis) bus perduodami ir saugomi serveryje. kuri tvarko atitinkamą socialinį tinklą. Tada šiuos duomenis šiuos trečiosios šalies įmones tvarkys pagal jo sąlygas ir nustatys jūsų sąskaitą šiame socialiniame tinkle.

Jei nenorite, kad trečiosios šalies bendrovė, naudojanti socialinį tinklą, susietų per svetainę surinktus duomenis su jūsų atvira vartotojo abonementu svarstomame socialiniame tinkle, turite prieš tai apsilankyti svetainėje atsijungti nuo šio socialinio tinklo.

Bet kokiu atveju šių papildinių ar mygtukų naudojimą valdo šios trečiosios šalies socialinės žiniasklaidos leidėjai, ir ją reglamentuoja tik sąlygos, priskiriamos jums socialiniam tinklui, kurio narys esate. Kviečiame perskaityti šias trečiųjų šalių socialinės žiniasklaidos leidėjų taikomas sąlygas.

15. Kai kurie papildomi geografinės vietovės elementai

"AD Tyres" naudoja "Geolocation" duomenis, surinktus per naršyklę ir (arba) įrenginį, su kuriuo lankotės Svetainėje.

Prieiga prie šių duomenų pasiekiama nustatant šias priemones. "AD Tyres" kviečia pasikonsultuoti su šių įrankių tiekėjų privatumo politika (ar bet kokiu susijusiu dokumentu) ir / arba pakeisti šių priemonių nustatymus prieš pasikonsultavusi su Svetaine, jei nenorite, kad AD Tyres elgtųsi su jūsų geografinės padėties duomenimis.

16. Kokios yra išorinės nuorodos įjungimo pasekmės

"AD Tyres" svetainė gali pasiūlyti jums išorines hiperteksto nuorodas, nukreipiančias jus į kitas svetaines ar technologines priemones. Ši chartija nebesuteikia prieigos prie šio turinio, kai aktyvinate išorinę nuorodą. Todėl esate kviečiami susipažinti su leidėjo taikyta politika dėl šių duomenų apsaugos. "AD Tyres" jokiu būdu neatsako už jūsų duomenų rinkimą ar tvarkymą iš šio turinio.

17. Kaip jums bus pranešta apie Chartijos pakeitimus?

AD Padangos turi periodiškai keisti šią chartiją, kad būtų atsižvelgta į teisės aktų pakeitimus, susijusius su jūsų duomenų apsauga.

"AD Tyres" informuos jus apie bet kokius pakeitimus arba atnaujinimus per pranešimą, išsiųstą jūsų el. Pašto adresu ir (arba) akivaizdų pranešimą svetainėje.

18. Kaip su mumis susisiekti?

AD Tyres galite atsakyti į visus jūsų klausimus apie šią chartiją.

Jei norite susisiekti su mumis, esate kviečiami prisijungti prie mūsų patogumui:

 • siųsdami el. laišką adresu: cm (a) adtyre.com
 • arba užpildę čia esančią kontaktinę formą .
LiveChat
Whatsapp Messenger