1. Bendrieji principai
 2. Kokia yra terminų iš didžiosios raidės apibrėžtis?
 3. Koks yra chartijos tikslas?
 4. Kokie duomenys renkami?
 5. Kodėl naudojami jūsų duomenys?
 6. Kiek laiko saugomi Jūsų duomenys?
 7. Su kuo dalijamasi Jūsų duomenimis?
 8. Ar jūsų duomenys perduodami už Europos Sąjungos ribų?
 9. Kaip apsaugoti jūsų duomenys?
 10. Kokios yra jūsų teisės?
 11. Kaip "AD Tyres" renka duomenis apie nepilnamečius?
 12. Kaip elgtis su slapukais ir panašiomis sekimo technologijomis?
 13. Kaip jums bus pranešta apie Chartijos pakeitimus?
 14. Kaip su mumis susisiekti?

1. BENDRIEJI PRINCIPAI

Bendrovė "AD Tyres International SLU", pagal Andoros įstatymus įsteigta ribotos atsakomybės bendrovė, kurios kapitalas yra 1 000 000 eurų, įregistruota Andoros prekybos ir įmonių registre numeriu 16339, o jos registruota buveinė yra adresu C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Andoros Kunigaikštystė), el. paštas: dpo@adtyre.com, telefonas: +376 810 888, (toliau - "AD Tyres"), vykdanti elektroninės prekybos veiklą, siūlo padangų ir susijusių produktų pardavimą interneto svetainėje https://www.padangulyderis.lt/ (toliau - Svetainė).

Vykdydama šią veiklą "AD Tyres" gali rinkti internetu arba telefonu duomenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoja klientus, Svetainės naudotojus arba trečiąsias šalis (toliau atskirai vadinamus "Duomenų subjektais" arba "Jumis"), ir atlikti vieną ar daugiau šių duomenų tvarkymo(si) veiksmų. AD Tyres niekada nerenka Duomenų subjektų Duomenų netiesiogiai, t. y. iš trečiosios šalies šaltinio.

"AD Tyres", kurios kontaktiniai duomenys nurodyti pirmiau, yra atsakinga už Duomenų tvarkymą tiek, kiek ji nustato šio tvarkymo tikslus ir priemones.

Už tam tikrų Banko duomenų tvarkymą "AD Tyres" dalijasi atsakomybe su "GoCardless SAS", supaprastinta akcine bendrove, įregistruota Paryžiaus prekybos ir įmonių registre numeriu 834422180, kurios registruota buveinė yra 7 rue de Madrid, Paryžiuje (75008). Daugiau informacijos apie tai, kaip "GoCardless" tvarko Jūsų banko duomenis, ir apie Jūsų teises į duomenų apsaugą rasite čia.

Dėl tam tikrų slapukų surinktų naršymo duomenų "AD Tyres" dalijasi atsakomybe už jų tvarkymą su trečiųjų šalių bendrovėmis, kurių sąrašą ir išsamesnę informaciją rasite slapukų puslapyje.

Pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (toliau - BDAR) 37 straipsnį "AD Tyres" paskyrė duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktiniai duomenys pateikiami dpo@adtyres.com.

"AD Tyres" surinktus duomenis tiksliau tvarko Maltos teritorijoje įsteigtas "AD Tyres" filialas, t. y. "AD TYRES INTERNATIONAL EU", įregistruotas numeriu OC 1277, kurio registruota buveinė yra adresu Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Todėl pagal BDAR 22 konstatuojamąją dalį ir 3 straipsnio 1 dalį laikoma, kad šie duomenų tvarkymo veiksmai atliekami Europos Sąjungos teritorijoje, ir jiems taikomi šie teisės aktai.

Be to, 2018 m. Maltos duomenų apsaugos įstatymas (Cap 586) taip pat taikomas Duomenų tvarkymui pagal to įstatymo 4 straipsnio 2 dalies a punktą.

Kviečiame atidžiai perskaityti šią privatumo politiką (toliau - Politika) ir atkreipti dėmesį į jos turinį.

2. KOKIA YRA TERMINŲ IŠ DIDŽIOSIOS RAIDĖS APIBRĖŽTIS?

Žodžiai ar posakiai, prasidedantys didžiąja raide, turi toliau nurodytą apibrėžtį.

AD padangos
1straipsnio pirmoje pastraipoje nurodyta bendrovė.
Chartija
turi1 straipsnyje nurodytą apibrėžtį.
Kliento paskyra
tai paskyra, kurią bet kuris klientas gali susikurti iš https://www.padangulyderis.lt/mano-paskyra/ puslapio.
Duomenys
tai bet kokie asmens duomenys, t. y. bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, atsižvelgiant į tai, kad asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta, yra asmuo, kurio tapatybė gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma pagal identifikatorių, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, internetinį identifikatorių, arba pagal vieną ar daugiau veiksnių, būdingų jo fizinei, fiziologinei, genetinei, psichinei, protinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei tapatybei.
Banko duomenys
turi4 straipsnyje nurodytą apibrėžtį.
Užsakymo duomenys
turi4 straipsnyje nurodytą apibrėžtį.
Navigacijos duomenys
turi4 straipsnyje nurodytą apibrėžtį.
Techniniai duomenys
turi4 straipsnyje nurodytą apibrėžtį.
Atitinkamas (-i) asmuo (-enys)
turi1 straipsnyje nurodytą apibrėžtį.
Produktas (-ai)
tai padangos ar susiję gaminiai (ratlankiai, grandinės ir kt.), kuriuos "AD Tyres" siūlo parduoti Svetainėje.
BDAR
turi1 straipsnyje nurodytą apibrėžtį.
Svetainė
turi1 straipsnyje nurodytą apibrėžtį.
Gydymas (-is)
tai bet kokia operacija ar operacijų rinkinys, atliekamas arba neatliekamas naudojant automatizuotus procesus ir taikomas duomenims, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, organizavimas, sisteminimas, struktūrizavimas, saugojimas, pritaikymas ar keitimas, išgavimas, susipažinimas, naudojimas, perdavimas perduodant, skleidžiant ar bet kokia kita forma padarant juos prieinamus, suderinimas ar sujungimas, apribojimas, ištrynimas ar sunaikinimas.
Jūs
turi1 straipsnyje nurodytą apibrėžtį.

3. KOKS YRA CHARTIJOS TIKSLAS?

Ši privatumo politika Jums pateikiama Jūsų duomenų rinkimo metu, siekiant užtikrinti visišką "AD Tyres" atliekamo Jūsų duomenų tvarkymo skaidrumą, pateikiant glaustą, lengvai prieinamą, lengvai suprantamą ir aiškiai bei paprastai suformuluotą informaciją.

Jei kuri nors informacija nėra pakankamai aiški, kviečiame Jus susisiekti su mumis Jums patogiu būdu, siunčiant el. laišką adresu dpo@adtyre.com arba naudojantis čia esančia kontaktų forma.

Chartija taikoma jūsų duomenims, kuriuos "AD Tyres" renka ir tvarko vykdydama toliau nurodytą veiklą ir kurių duomenų valdytojas yra "AD Tyres":

 • Jūsų naudojimasis Svetaine, įskaitant naršymą Svetainėje;
 • Jūsų Kliento paskyros sukūrimas ir naudojimas per Svetainę;
 • AD Tyres siūlomų Produktų įsigijimas per Svetainę; arba
 • bet koks kontaktas su klientų aptarnavimo tarnyba.

Ši politika netaikoma jokiam kitam duomenų tvarkymui, atliekamam kitomis nei pirmiau aprašytomis aplinkybėmis, kai "AD Tyres" nėra duomenų valdytojas.

4. KOKIE DUOMENYS RENKAMI?

AD TYRES PRAŠYMU SURINKTI DUOMENYS

"AD Tyres" aiškiai prašo rinkti Jūsų duomenis įvairiais laikotarpiais, ypač per :

 • naudotis Svetaine;
 • pateikti užsakymą Svetainėje;
 • Kliento paskyros Svetainėje sukūrimas; arba
 • bet koks bendravimas su klientų aptarnavimo tarnyba.

Surinktus duomenis (toliau - Užsakymo duomenys ) visų pirma sudaro :

 • Jūsų vardas ;
 • Jūsų vardas ir pavardė;
 • Jūsų gimimo data ;
 • Jūsų pašto adresas ;
 • Jūsų el. pašto adresas ;
 • Jūsų telefono numeris ;
 • Jūsų šalis;
 • Jūsų Bendrijos vidaus PVM mokėtojo kodas.

Mokėjimo tikslais šiuos mūsų prašymu surinktus duomenis (toliau - Banko duomenys ) sudaro jūsų kredito kortelės numeris, galiojimo pabaigos data ir CVC (arba vaizdinė kriptograma, esanti kortelės nugarėlėje), kurie perduodami mokėjimo paslaugų teikėjams: Checkout.com, " Hipay" arba " Braintree".

Kalbant apie "Paypal" paslaugų teikėjo mokėjimus, bankinius duomenis ši bendrovė tiesiogiai renka iš jūsų, kai susikuriate savo paskyrą. Už šių duomenų tvarkymą atsako tik "Paypal" bendrovė.

Naudojame "GoCardless", kad galėtume valdyti tiesioginio debeto operacijas per jūsų IBAN. Daugiau informacijos apie tai, kaip "GoCardless" tvarko jūsų banko duomenis, ir apie jūsų teises į duomenų apsaugą rasite čia.

Tam tikri užsakymo duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, šalis, el. pašto adresas) ir banko duomenys yra būtini sutarčiai su "AD Tyres" sudaryti. Todėl bet koks Jūsų šių duomenų nepateikimas mums užkirs kelią užbaigti užsakymą.

"AD TYRES" AUTOMATIŠKAI RENKAMI DUOMENYS.

"AD Tyres" gali rinkti kai kuriuos Jūsų duomenis, ypač Jums naršant Svetainėje, automatiškai per Jūsų įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, mobilųjį telefoną ir pan.). Šie Duomenys gali būti renkami net ir tuo atveju, jei užsakymas nepateikiamas. Paprastai šie duomenys renkami naudojant slapukus.

Šiuos duomenis (toliau - techniniai duomenys ) visų pirma sudaro :

 • Jūsų IP adresas (identifikacinis numeris, priskirtas Jūsų įrenginiui kaip jo prisijungimo prie interneto dalis) ;
 • Jūsų MAC adresas (fizinis identifikavimo numeris, saugomas tinklo kortelėje arba tinklo sąsajoje) ;
 • Jūsų IMEI numeris (mobiliojo telefono identifikavimo numeris) ;
 • Jūsų įrenginio operacinę sistemą (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS ir t. t.);
 • Jūsų mobiliojo telefono operatorius ;
 • Jūsų interneto paslaugų teikėjas ;
 • Jūsų naudojama naršyklė (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox ir t. t.); arba
 • Jūsų įrenginyje naudojamą laiko juostą.

Jūsų įrenginiu automatiškai renkamus duomenis taip pat sudaro duomenys apie naršymą (toliau - naršymo duomenys ), pvz:

 • aplankytus puslapius;
 • Jūsų apsilankymo datą;
 • laiką, praleistą kiekviename aplankytame puslapyje;
 • aktyvuotas nuorodas;
 • pasiūlymus, su kuriais susipažinote;
 • ieškomus produktus;
 • Jūsų pateiktus užsakymus; arba
 • Jūsų Produktų vartojimo įpročiai.

5. KODĖL NAUDOJAMI JŪSŲ DUOMENYS?

Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tuo atveju, jei jie tvarkomi remiantis :

 • teisinis pagrindas, kaip nurodyta BDAR 6 straipsnio 1 dalyje (sutikimas, sutarties vykdymas, teisinės prievolės laikymasis, gyvybiškai svarbių interesų apsauga, viešojo intereso užduotis arba teisėtas duomenų valdytojo interesas); ir
 • aiškiai apibrėžtas (-i) teisėtas (-i) tikslas (-ai), kurį (-iuos) nustato duomenų valdytojas.

Toliau pateiktoje lentelėje išvardyti "AD Tyres" atliekami duomenų tvarkymo veiksmai, nurodant kiekvieno iš jų tikslą, teisinį pagrindimą ir susijusius duomenis.

užsakymo duomenys
Gydymo pavadinimas Tikslai Teisinis pagrindimas Susiję duomenys
Užsakymas
 • atsakyti į visus Jūsų prašymus pateikti užsakymą.
 • atsižvelgti į Jūsų užsakymą ir jį įvykdyti
 • Pristatymo ir galbūt surinkimo darbai
Sutartis
 • Užsakymo duomenys
Viena operacija kredito kortele
 • Atlikti užsakymo apmokėjimą
 • Atmestų banko operacijų valdymas
Sutartis
 • Banko duomenys (CB)
Būsimų pirkimų palengvinimas
 • Išsaugoti banko duomenis, kad būtų lengviau pirkti ateityje
Sutikimas
 • Banko duomenys (CB)
SEPA tiesioginis debetas
 • Jūsų IBAN perdavimas "GoCardless" paslaugų teikėjui
Sutartis
 • Banko duomenys (IBAN)
Pretenzijos dėl mokėjimų
 • nagrinėti bet kokius užsakymui apmokėti naudotos kredito kortelės turėtojo skundus.
Sutartis
 • Banko duomenys
Popardaviminis aptarnavimas
 • Skundų tvarkymas
 • Pranešti apie Chartijos arba bendrųjų pardavimo sąlygų pakeitimą.
 • Tvarkyti santykius su klientais (užklausas, pastabas ir pasiūlymus) po užsakymo.
 • Grąžinamųjų išmokų valdymas
Sutartis
 • Užsakymo duomenys
 • Banko duomenys
Kliento paskyra
 • Kad palengvintumėte savo vėlesnius užsakymus ir išvengtumėte pakartotinio elementų, apie kuriuos jau buvo pranešta "AD Tyres", įvedimo.
Sutikimo
Naujienlaiškis (įskaitant "AD Tyres" komercinius pasiūlymus)
 • Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį (įskaitant "AD Tyres" komercinius pasiūlymus)
Sutikimas
 • Užsakymo duomenys (el. pašto adresas)
Tikslinė reklama
 • Pritaikyti reklaminius pranešimus prie jūsų poreikių ir įpročių.
Sutikimas (slapukai)
 • Techniniai duomenys
 • Navigacijos duomenys
Vartotojo patirtis
 • Pritaikyti Jūsų patirtį Svetainėje pagal Jūsų poreikius ir įpročius.
 • Pagreitinkite naršymą Svetainėje
Sutikimas (slapukai)
 • Techniniai duomenys
 • Navigacijos duomenys
Statistika
 • Statistinių tyrimų atlikimas ir analizė
Teisėtas interesas (1) ir sutikimas (slapukas)
 • Užsakymo duomenys
 • Techniniai duomenys
 • Navigacijos duomenys
Kokybė
 • analizuoti technines problemas, su kuriomis susiduriama naudojantis Svetaine.
 • Anomalijų informacinėje sistemoje aptikimas
Teisėtas interesas (2)
 • Techniniai duomenys
 • Navigacijos duomenys
Sukčiavimas
 • Klastojimo ir technologinio sukčiavimo aptikimas
Teisėtas interesas (3)
 • Užsakymo duomenys
 • Techniniai duomenys
 • Navigacijos duomenys

(1 ) "AD Tyres" teisėtas interesas yra galimybė vertinti ir tobulėti naudojant statistinę priemonę.

(2 ) "AD Tyres" teisėtas interesas yra užtikrinti savo paslaugų kokybę.

(3 ) "AD Tyres" teisėtas interesas yra užkirsti kelią sukčiavimui.

6. KAIP ILGAI BUS SAUGOMI JŪSŲ DUOMENYS?

"AD Tyres" laikosi garbės principo saugoti Jūsų duomenis tokia forma, kad juos būtų galima identifikuoti ne ilgiau, nei to reikia tikslams, dėl kurių jie tvarkomi.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti kiekvienos rūšies duomenų saugojimo laikotarpiai, atsižvelgiant į jų tvarkymo būdą.

Duomenys Gydymas Galiojimo laikas aktyviojoje bazėje (1) Tarpinis saugojimo laikotarpis ( 2)
Užsakymo duomenys Užsakymas 3 metai nuo paskutinio užsakymo n/a*
Popardaviminis aptarnavimas 3 metai nuo paskutinio užsakymo n/a
Kliento paskyra 3 metai nuo paskutinio prisijungimo prie Kliento paskyros arba iki sutikimo atšaukimo, jei tai įvyko anksčiau. n/a
Naujienlaiškis kol atsisakysite prenumeratos arba 3 metus nuo paskutinio prisijungimo prie Kliento paskyros, jei tai įvyko anksčiau. n/a
Statistika 3 metai nuo paskutinio užsakymo n/a
Sukčiavimas n/a 5 metai nuo atitinkamų duomenų rinkimo
Banko duomenys (3) Sandoris (CB) Iki visiško užsakymo apmokėjimo n/a
Pretenzijos dėl mokėjimų n/a 13 mėnesių nuo debeto dienos
arba
15 mėnesių, jei mokėjimas atidėtas
Popardaviminis aptarnavimas Iki laikotarpio, per kurį "AD Tyres" įsipareigoja atlyginti Jums už užsakymą, pabaigos (visų pirma iki užsakymo atsisakymo arba atšaukimo laikotarpio). n/a
SEPA tiesioginis debetas (IBAN) IBAN perdavimo "GoCardless" laikas n/a
Vėlesnių pirkimų palengvinimas (CB) Iki sutikimo atšaukimo arba banko kortelės galiojimo pabaigos, jei tai įvyko anksčiau. n/a
Techniniai duomenys Tikslinė reklama Žiūrėti Slapukus n/a
Vartotojo patirtis
Kokybė
Statistika
Sukčiavimas
Navigacijos duomenys Tikslinė reklama Žiūrėti Slapukus n/a
Vartotojo patirtis
Kokybė
Statistika
Sukčiavimas

*n/a - netaikoma.

(1 ) Aktyvus saugojimas - tai atitinkamų Duomenų saugojimas duomenų bazėje, naudojamoje atitinkamo Duomenų tvarkymo tikslu.

(2 ) Tarpinį archyvavimą sudaro Duomenų saugojimas ribotos prieigos sąlygomis: i) arba specialioje archyvinėje bazėje, atskirtoje nuo aktyviosios bazės, prie kurios prieigą turi tik tie asmenys, kurie pagal savo funkcijas yra suinteresuoti apie tai žinoti, ii) arba aktyviojoje bazėje, su sąlyga, kad archyvuoti Duomenys yra atskirti loginiu atskyrimu (prieigos teisių ir įgaliojimų valdymu), kad jie taptų neprieinami asmenims, kurie nebėra suinteresuoti jų tvarkymu.

(3 ) Banko duomenys niekada nėra saugomi "AD Tyres", bet jos mokėjimo partnerių (Checkout.com, "Hipay", "Braintree", "Gocardless", priklausomai nuo konkretaus atvejo).

7. SU KUO DALIJAMASI JŪSŲ DUOMENIMIS?

"AD Tyres" gali dalytis kai kuriais jūsų duomenimis su kitais toliau nurodytais subjektais. Bet kuriuo atveju "AD Tyres" dalysis šiais duomenimis tik tokia apimtimi, kuri yra griežtai būtina siekiant užtikrinti "AD Tyres" atliekamo Jūsų duomenų tvarkymo tikslą (-us) arba užtikrinti tikslų (-us) ir teisėtą (-us) tikslą (-us), apibrėžtą (-us) šiame gavėjui.

GRUPĖS, KURIAI PRIKLAUSO AD TYRES, SUBJEKTAI

"AD Tyres" gali dalytis kai kuriais Jūsų duomenimis su kitais grupės, kuriai priklauso "AD Tyres", subjektais, kad geriau Jus pažintų. Šiems kitiems subjektams taikomi panašūs įsipareigojimai, kaip ir "AD Tyres", dėl Jūsų duomenų apsaugos.

SUBRANGOVAI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAI.

"AD Tyres" gali dalytis kai kuriais Jūsų duomenimis su subrangovais ir (arba) trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kurie naudojami teikiant "AD Tyres" produktus ir paslaugas per Svetainę. Dalijimasis Jūsų duomenimis su šiais subjektais yra būtinas Jūsų užsakymui įvykdyti. AD Tyres dalijasi tik tais Duomenimis, kurie būtinai reikalingi šiems subjektams patikėtai misijai vykdyti, prieš tai sutartimi užtikrinusi, kad šių subjektų įsipareigojimai dėl Jūsų Duomenų apsaugos yra tokie pat aukšti, kaip ir įsipareigojimai, prisiimti šioje Chartijoje.

Tai daugiausia šie subjektai:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (technologijų užsakomosios paslaugos)
 • OVH (svetainių priegloba)
 • HOTJAR (analitinis slapukas)
 • GOOGLE (reklaminis slapukas)
 • MICROSOFT (reklaminis slapukas)
 • CHECKOUT.COM (mokėjimo paslaugų teikėjas)
 • HIPAY (mokėjimo paslaugų teikėjas)
 • BRAINTREE (mokėjimo paslaugų teikėjas)
 • GOCARDLESS (mokėjimo paslaugų teikėjas)
 • PAYPAL (mokėjimo paslaugų teikėjas)
 • DPD (pristatymo paslaugų teikėjas)
 • GLS (pristatymo paslaugų teikėjas)
 • UPS (pristatymo paslaugų teikėjas)
 • DHL (pristatymo paslaugų teikėjas)
 • SEUR (pristatymo paslaugų teikėjas)
 • CHRONOPOST (pristatymo paslaugų teikėjas)
 • BOOMERANG (pristatymo paslaugų teikėjas)
 • TNT (pristatymo paslaugų teikėjas)

Tai taip pat yra garažai partneriai, kurių sąrašą rasite čia.

IŠSKIRTINIAI ATVEJAI

"AD Tyres" gali išimties tvarka dalytis jūsų duomenimis toliau nurodytais atvejais: (i) susijungimo, visos "AD Tyres" ar jos dalies įsigijimo, turto perdavimo ar bet kokio kito panašaus sandorio kontekste, (ii) kai tokio dalijimosi reikalauja įstatymas, teisės aktas, kompetentinga teisminė ar administracinė institucija; arba (iii) siekiant apsaugoti asmens teises ir (arba) saugumą, užkirsti kelią neteisėtai ar įtariamai neteisėtai veiklai arba imtis veiksmų, susijusių su ja, arba ginti AD Tyres interneto svetainės teises, nuosavybę ir saugumą; (iv) siekiant vykdyti ir užtikrinti AD Tyres įsipareigojimus, prisiimtus Jūsų interesais pagal šią Chartiją.

8. AR JŪSŲ DUOMENYS PERDUODAMI UŽ EUROPOS SĄJUNGOS RIBŲ?

Jūsų duomenys pirmiausia tvarkomi ir saugomi Maltos teritorijoje, kuri yra Europos Sąjungoje.

Tačiau prieigą prie šių duomenų turi ne Europos Sąjungoje, Andoros Kunigaikštystėje, įsteigta bendrovė "AD Tyres".

2010 m. spalio 19 d. sprendimu Europos Komisija paskelbė, kad Andora laikoma užtikrinančia tinkamą iš Europos Sąjungos perduodamų asmens duomenų apsaugos lygį.

Be to, "AD Tyres" negali atmesti galimybės, kad Jūsų duomenys gali būti perduoti į kitas teritorijas už Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, ypač į teritorijas, kuriose asmens duomenų apsaugos lygis yra žemesnis nei Europos Sąjungoje.

Pastaruoju atveju "AD Tyres" įsipareigoja patikrinti, ar egzistuoja priemonės arba imtis tinkamų priemonių, kad būtų užtikrintas pakankamas Jūsų duomenų apsaugos lygis, pvz:

 • atitinkamos šalies Europos Komisijos sprendimą dėl tinkamumo;
 • Europos Komisijos standartinės sutarčių sąlygos arba priežiūros institucijos patvirtintos standartinės sutarčių sąlygos, kurios taikomos gavėjui ir kurių kopijos galite paprašyti mūsų, jei jos buvo oficialiai pasirašytos;
 • įmonės vidaus taisykles;
 • patvirtintą elgesio kodeksą arba patvirtintą sertifikavimo sistemą (įskaitant privalomą ir vykdytiną ne ES gavėjo įsipareigojimą taikyti tinkamas apsaugos priemones);
 • administracinis susitarimas arba teisiškai privalomas ir vykdytinas tekstas, sudarytas siekiant sudaryti sąlygas valdžios institucijoms bendradarbiauti.

Šių pagrindinių "AD Tyres" partnerių atžvilgiu toliau nurodomos duomenų paskirties šalys ir taikomos atitinkamos apsaugos priemonės.

Gavėjai Šalis Garantijos
GCG Prancūzija Europos Sąjunga
OVH Vokietija Europos Sąjunga
HOTJAR Malta Europos Sąjunga
GOOGLE Jungtinės Amerikos Valstijos Standartinė sutarties sąlyga ir privatumo skydo sertifikavimas
MICROSOFT Jungtinės Amerikos Valstijos Standartinė sutarties sąlyga ir privatumo skydo sertifikavimas
CHECKOUT.COM Jungtinė Karalystė 2021 m. birželio 28 d. sprendimas dėl tinkamumo
HIPAY Prancūzija Europos Sąjunga
BRAINTREE Jungtinės Amerikos Valstijos Standartinė sutarties sąlyga ir privatumo skydo sertifikavimas
GOCARDLESS Jungtinė Karalystė 2021 m. birželio 28 d. sprendimas dėl tinkamumo
PAYPAL Jungtinės Amerikos Valstijos Standartinė sutarties sąlyga ir privatumo skydo sertifikavimas
DPD Prancūzija Europos Sąjunga
GLS Nyderlandai Europos Sąjunga
UPS Jungtinės Amerikos Valstijos Standartinė sutarties sąlyga ir privatumo skydo sertifikavimas
DHL Vokietija Europos Sąjunga
SEUR Ispanija Europos Sąjunga
CHRONOPOST Prancūzija Europos Sąjunga
BOOMERANG Prancūzija Europos Sąjunga
TNT Nyderlandai Europos Sąjunga

9. KAIP SAUGOMI JŪSŲ DUOMENYS?

"AD Tyres" įdiegė tinkamas fizines, technines, administracines ir organizacines saugumo priemones, kad apsaugotų jūsų duomenis nuo neleistinos ar neteisėtos prieigos, naudojimo, praradimo, netyčinio sunaikinimo, sugadinimo, vagystės ar platinimo.

Nepaisant nuolatinių pastangų, "AD Tyres" negali garantuoti Jūsų duomenų saugumo rezultatų ir kviečia Jus pranešti apie bet kokius Jums žinomus sunkumus.

Norėdami tai padaryti, galite susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi Jums patogiu būdu, siųsdami el. laišką adresu dpo@adtyre.com arba naudodami čia esančią kontaktinę formą.

Ši svetainė yra apsaugota reCAPTCHA, o šiai paslaugai taikoma "Google" privatumo politika ir naudojimo sąlygos.

10. KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

Vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais, turite toliau išvardytas teises, susijusias su jūsų duomenimis:

 • teisę susipažinti su Jūsų duomenimis:

  Tai yra galimybė iš "AD Tyres" gauti patvirtinimą, kad su jumis susiję duomenys yra arba nėra tvarkomi, taip pat galimybę susipažinti su minėtais duomenimis ir šia informacija: tikslais, duomenų kategorijomis, gavėjais arba gavėjų kategorijomis, saugojimo trukme arba šios trukmės nustatymo kriterijais, jūsų teisėmis, susijusiomis su šiais duomenimis, teise pateikti skundą priežiūros institucijai ir, jei taikytina, duomenų rinkimo šaltiniu bei automatizuoto sprendimų priėmimo remiantis šiais duomenimis faktu.

  Taip pat turite teisę, kai Jūsų duomenys perduodami į trečiąją šalį arba tarptautinei organizacijai, būti informuoti apie tinkamas apsaugos priemones, susijusias su tokiu perdavimu.

  Remdamasi prieigos teise, "AD Tyres" pateiks jums duomenų kopiją ir gali imti pagrįstą mokestį, pagrįstą administracinėmis išlaidomis, už bet kokias jūsų prašomas papildomas kopijas. Jei prašymą pateiksite elektroniniu būdu, informacija bus pateikta įprastai naudojama elektronine forma, nebent paprašysite kitaip.

 • teisę ištaisyti Jūsų duomenis:

  tai yra galimybė Jums gauti iš AD Tyres kuo greičiau ištaisyti Jūsų duomenis, kurie yra netikslūs arba, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, neišsamūs (šiuo tikslu galite pateikti papildomą deklaraciją);

 • teisę ištrinti Jūsų duomenis:

  Tai yra galimybė jums gauti iš "AD Tyres" kuo greičiau ištrinti savo duomenis dėl vienos iš šių priežasčių

  • tokie Duomenys nebėra reikalingi tiems tikslams, kuriais jie buvo surinkti, arba yra tvarkomi kitu būdu;
  • Jūs atšaukiate savo sutikimą, kuriuo grindžiamas tokių Duomenų tvarkymas, jei nėra kito teisinio pagrindo tokiam tvarkymui;
  • Jūs nesutinkate su šių duomenų tvarkymu toliau nurodytomis sąlygomis, susijusiomis su Jūsų teise nesutikti;
  • duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  • duomenys turi būti ištrinti, kad būtų įvykdyta teisinė prievolė, kuri taikoma AD Tyres; arba
  • duomenys buvo renkami teikiant informacinės visuomenės paslaugas vaikams.

  Jei "AD Tyres" viešai paskelbė prašomus ištrinti duomenis, imamasi pagrįstų priemonių, atsižvelgiant į turimas technologijas ir įgyvendinimo išlaidas, įskaitant technines priemones, siekiant informuoti šiuos duomenis tvarkančius duomenų valdytojus apie tai, kad prašėte ištrinti bet kokią nuorodą į šiuos duomenis arba bet kokią jų kopiją ar atgaminimą.

  Ši teisė ištrinti duomenis netaikoma, jei duomenis tvarkyti būtina:

  • naudotis teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;
  • laikytis teisinės prievolės, pagal kurią reikalaujama tvarkyti duomenis, nustatytos Sąjungos arba valstybės narės, kurios teisė taikoma duomenų valdytojui, teisėje, arba atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;
  • visuomenės sveikatos srityje dėl viešojo intereso priežasčių;
  • archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, jei dėl teisės ištrinti duomenis gali tapti neįmanoma arba kilti rimtas pavojus, kad nebus pasiekti tokio tvarkymo tikslai; arba
  • teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti.
 • teisę nesutikti su Jūsų duomenų tvarkymu:

  Tai susiję su galimybe nesutikti, kad "AD Tyres" tvarkytų Jūsų duomenis remdamasi teisėtu interesu (įskaitant šiuo pagrindu pagrįstą profiliavimą), jei tokio tvarkymo "AD Tyres" iš tikrųjų nepateisina teisėtais ir įtikinamais pagrindais, kurie būtų viršesni už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba teisinių reikalavimų nustatymo, vykdymo ar gynimo tikslais.

  Tai taip pat apima galimybę nesutikti su duomenų tvarkymu paieškos tikslais (įskaitant profiliavimą, jei jis susijęs su tokia paieška).

  Galiausiai, kalbant apie duomenų tvarkymą statistiniais tikslais, tai susiję su galimybe prieštarauti tokiam tvarkymui dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, išskyrus atvejus, kai duomenų tvarkymas yra būtinas viešojo intereso užduočiai atlikti.

 • teisė apriboti Jūsų duomenų tvarkymą:

  Tai yra galimybė jums gauti iš "AD Tyres" duomenų tvarkymo apribojimą vienu iš toliau nurodytų atvejų:

  1. per laikotarpį, būtiną "AD Tyres" patikrinti Duomenų tikslumą, kai Jūs ginčijate Duomenų tikslumą;
  2. Prieštaraujate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi duomenys, ir reikalaujate apriboti jų naudojimą;
  3. duomenys nebėra naudingi "AD Tyres" atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, tačiau išlieka Jums reikalingi siekiant nustatyti, įgyvendinti ar apginti teisines teises;
  4. laikotarpį, būtiną nustatyti, ar AD Tyres siekiamos teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų, kai Jūs šiuo pagrindu prieštaravote duomenų tvarkymui.

  Apribojus duomenų tvarkymą, duomenys, išskyrus saugojimą, gali būti tvarkomi tik gavus jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, arba siekiant apsaugoti kitą fizinį ar juridinį asmenį, arba dėl svarbių Sąjungos ar valstybės narės viešojo intereso priežasčių.

  "AD Tyres" jus informuos apie apribojimo panaikinimą prieš jam įsigaliojant.

 • teisė į Jūsų duomenų perkeliamumą :

  Tai yra galimybė gauti iš AD Tyres pranešimą apie AD Tyres pateiktus Jūsų duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir perduoti šiuos duomenis kitam subjektui (šį perdavimą atliekate Jūs arba, jei tai techniškai įmanoma, AD Tyres), kai duomenys tvarkomi naudojant automatizuotus procesus ir yra pagrįsti sutikimu arba sutartimi;

 • teisę atšaukti savo sutikimą:

  Tai yra galimybė atšaukti savo sutikimą dėl bet kokio jūsų duomenų tvarkymo, kuris buvo atliktas remiantis ankstesniu jūsų sutikimu. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, atlikto remiantis iki tokio atšaukimo duotu sutikimu, teisėtumui.

Norėdami pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisėmis, kviečiame susisiekti su mumis jums patogiu metu:

 • arba siųskite el. laišką adresu: dpo@adtyre.com
 • arba užpildydami kontaktinę formą čia.

Siekdama kuo veiksmingiau išnagrinėti Jūsų prašymą, "AD Tyres" kviečia Jus jį suformuluoti aiškiai ir išsamiai. Jei kyla abejonių dėl Jūsų tapatybės, "AD Tyres" gali paprašyti papildomos informacijos, kad patvirtintų Jūsų tapatybę.

Taip pat turite :

 • teisė pateikti skundą priežiūros institucijai:

  galimybę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, kurioje dirbate arba kurioje, kaip įtariama, įvyko pažeidimas, jei manote, kad tvarkant Jūsų duomenis buvo pažeisti teisės aktai.

Kad jums būtų lengviau pasinaudoti šia teise, kviečiame susipažinti su priežiūros institucijų sąrašu čia.

11. KAIP AD TYRES RENKA DUOMENIS APIE NEPILNAMEČIUS?

"AD Tyres" svetainėje parduodami produktai nėra skirti nepilnamečiams. Todėl "AD Tyres" netvarko jokių su nepilnamečiais susijusių duomenų ir nemano, kad Svetainės lankytojų ar jos klientų duomenys tiesiogiai ar netiesiogiai yra susiję su nepilnamečiais.

12. KAIP ELGTIS SU SLAPUKAIS IR KITOMIS PANAŠIOMIS SEKIMO TECHNOLOGIJOMIS?

"AD Tyres" naudoja slapukus ir kitas panašias technologijas, kurios gali rinkti kai kuriuos jūsų duomenis. Šie slapukai leidžia mums pagerinti Jūsų naršymo Svetainėje patirtį, teikti mums informaciją apie Svetainės veikimą ir kokybę bei padėti teikti tikslinę reklamą.

"AD Tyres" renka jūsų išankstinį sutikimą, pateikdama reklaminį skydelį pagrindiniame Svetainės puslapyje, kai pirmą kartą prisijungiate prie šių kompiuterinių priemonių. Pasibaigus trylikos mėnesių laikotarpiui nuo ankstesnio Jūsų sutikimo rinkimo, AD Tyres vėl prašo Jūsų sutikimo tomis pačiomis sąlygomis.

"AD Tyres" kviečia Jus susipažinti su savo Svetainės puslapiu "Slapukai", kuriame rasite daugiau informacijos.

13. KAIP JUMS BUS PRANEŠTA APIE CHARTIJOS PAKEITIMUS?

"AD Tyres" gali periodiškai keisti šią Chartiją, kad būtų atsižvelgta į teisės aktų, susijusių su jūsų duomenų apsauga, pokyčius.

"AD Tyres" informuos Jus apie bet kokius pakeitimus ar atnaujinimus pranešimu, išsiųstu Jūsų el. pašto adresu, ir (arba) Svetainėje pateikiamu pranešimu.

14. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

"AD Tyres" yra pasirengusi atsakyti į visus Jūsų klausimus apie šią chartiją.

Norėdami susisiekti su mumis, kviečiame prisijungti prie mūsų Jums patogiu metu:

 • arba siųskite el. laišką adresu: dpo@adtyre.com
 • arba užpildydami kontaktinę formą čia.
LiveChat
Whatsapp Messenger