BENDROJI PARDUOTUVĖS SĄLYGA

- Galiojanti versija nuo 2023 m. spalio 18 d. -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, Andoros teisės subjektas, kuris yra societat limitada unipersonal su 1.000.000 eurų kapitalu, įregistruotas Andoros prekybos ir įmonių registre pagal numerį 16339, turintis PVM mokėtojo kodą LT100010434310, kurio buveinė yra C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Andoros kunigaikštystė), el. paštas: cm(a)adtyre.com, telefonas: +376 810 888, (toliau vadinamas "Pardavėjas") pagrindine veikla yra padangų ir susijusių produktų pardavimas per interneto svetainę padangulyderis.lt (toliau - "Svetainė").

Šios bendrosios pardavimo sąlygos skirtos be išimties reguliuoti visus produktų ir paslaugų pardavimus bet kuriam klientui, fiziniam ar juridiniam asmeniui, vartotojui, ne profesionalui ar profesionalui (toliau - "Klientas"), kuris atliko pirkimą Svetainėje, ir apibrėžti sutartinius santykius tarp Pardavėjo ir Kliento.

1. APIBRĖŽIMAI

Visi bendriniai vardai, kurių pirmoji raidė šiame dokumente yra didžioji, turi šiame straipsnyje nurodytą apibrėžimą.

 • Patvirtinimo Pranešimas reiškia pardavėjo klientui atsiųstą atsakymo el. laišką po to, kai klientas patvirtina užsakymą, kuriame pateikiamas užsakymo suvestinė, taikomos pardavimo bendrosios sąlygos ir atitinkama sąskaita faktūra.
 • Užsakymo Blankas reiškia kliento pasirinktų produktų suvestinę, kurią pateikia pats klientas patvirtinimui svetainėje, siekdamas užbaigti užsakymą.
 • Pristatymo Kvitas reiškia dokumentą, kurį klientui pristatant užsakymą perduoda vežėjas, o klientas pasirašo, patvirtindamas užsakymo pristatymą, taip pat puikų užsakymo(-ų) būklę ir trūkumų nebuvimą.
 • Pagrindinės pardavimų sąlygos reiškia šias pardavėjo bendrąsias pardavimo sąlygas, kurias klientas turi priimti norėdamas atlikti užsakymą.
 • Klientas reiškia bet kurį asmenį ar įmonę, veikiantį kaip Vartotojas, Ne Profesionalas ar Profesionalas, prieinantį prie Svetainės siekiant atlikti užsakymą.
 • Užsakymas reiškia kliento užsakytą(-us) produktą(-us) kiekvieno pirkimo atveju Svetainėje.
 • Vartotojas reiškia klientą, fizinį asmenį, kuris veikia ne komerciniais, pramoniniais, amatininkų, laisvųjų profesijų ar žemės ūkio tikslais.
 • Sutartis reiškia visų sutartinių dokumentų rinkinį, apibrėžiantį Šalių teises ir pareigas bet kokio Pardavimo atveju, nurodytą 15 straipsnyje.
 • Pristatymo Data reiškia užsakymo faktinio pristatymo klientui datą, nurodytą Pristatymo Kvičete.
 • Pristatymo Terminas reiškia maksimalų terminą, nurodytą 8.2 straipsnyje, per kurį pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakymą klientui.
 • Atsisakymo Terminas reiškia terminą, nurodytą 9 straipsnyje.
 • Sąskaita Faktūra reiškia sąskaitą faktūrą, kurią klientui per Patvirtinimo Pranešimą išsiunčia pardavėjas.
 • Nenumatyta Jėga reiškia atvejį, kai įvykis, kurio skolininkas negali kontroliuoti, kurio negalėjo numatyti sudarant Sutartį ir kurio pasekmių negalima išvengti imant tinkamas priemones, neleidžia skolininkui vykdyti savo įsipareigojimo.
 • Tiekėjas reiškia trečiąją šalį, nepriklausančią Sutarčiai, turinčią kliento užsakymo produktą(-us).
 • Pristatymas reiškia fizinio ar kontrolės perleidimą klientui dėl produkto(-ų).
 • Ne Profesionalas reiškia klientą, juridinį asmenį, kuris neveikia profesionaliais tikslais (žr. žemiau pateiktą Profesionalo apibrėžimą).
 • Produkto Pasiūlymas reiškia pardavėjo atsakomybės ribose paskelbtą pasiūlymą viename iš jo palaikomų kanalų, ypač jo Svetainėje, skirtą konkretaus produkto pardavimui, kuriame ypač pateikiama produkto nuotrauka, jo savybės ir kaina.
 • Šalis(-ys) reiškia, vienaskaitoje, klientą ar pardavėją, imtus atskirai, ir daugiskaitoje, klientą ir pardavėją, imtus kartu.
 • Kaina reiškia bendrą kainą, nurodytą 5 straipsnyje, kurią klientas įsipareigoja mokėti už užsakymą.
 • Produktas(-ai) reiškia padangas ar susijusius produktus (ratus, grandines ir pan.), kuriuos pardavėjas parduoda Svetainėje.
 • Profesionalas reiškia klientą, fizinį ar juridinį asmenį, viešąjį ar privatų, kuris veikia komerciniais, pramoniniais, amatininkų, laisvųjų profesijų ar žemės ūkio tikslais, net jei jis veikia kitam profesionalui vardu arba jo sąskaita.
 • Svetainė reiškia pardavėjo interneto svetainę, pasiekiamą URL adresu padangulyderis.lt.
 • Montavimo Stotis(-ys) reiškia garažus, išvardintus Svetainėje (https://montavimas.padangulyderis.lt/), kuriuose klientas gali pristatyti savo užsakymą ir sumontuoti savo produktus.
 • Atsisakymo Teisės Turėtojas reiškia asmenį, nurodytą 9 straipsnyje.
 • Vežėjas reiškia transporto įmonę, kurią pasirinko tiekėjas ar pardavėjas užsakymo pristatymui ir pristatymui kliento nurodytu adresu arba kliento pasirinktoje montavimo stotyje.
 • Pardavėjas reiškia asmenį, nurodytą Įvade.
 • Pardavimas reiškia teisinę operaciją, sudarytą tarp pardavėjo ir kliento, pagal kurią pirmasis įsipareigoja pristatyti užsakymą, o antrasis - mokėti Kainą.

2. TIKSLAS IR PRIĖMIMAS

BVP yra skirtos reguliuoti, be jokių apribojimų, visas Pardavimus, sudarytas per Pardavėjo Svetainę, ir apibrėžti sutartinį santykį tarp Pardavėjo ir Kliento kiekvieno Užsakymo atžvilgiu.

BVP pirmenybė teikiama ir jos pakeičia visus kitus galimus susitarimus, įsipareigojimus, pareiškimus, pažadus, ketinimus, dokumentaciją ar informaciją, anksčiau susitartą tarp Šalių dėl Užsakymo.

Kliento bet kokio Užsakymo patvirtinimas yra griežtai priklausomas nuo išankstinio, be jokių apribojimų ar išlygų, visų BVP sąlygų ir nuostatų, tuo metu galiojančių Svetainėje, priėmimo, kuris pasireiškia pažymint pelės paspaudimu langelį, esantį kairėje nuo užrašo « Aš perskaičiau Paslaugų sąlygas ir privatumo apsaugos taisykles bei sutinku su jomis. ». Šis etapas įvyksta po to, kai Klientas turėjo galimybę patikrinti savo Užsakymo detalės ir bendrą kainą ir ištaisyti galimas klaidas prieš patvirtindamas jį, kad išreikštų savo galutinį sutikimą.

BVP yra prieinamos Svetainėje ir pateikiamos Klientui ant ilgalaikės laikmenos kaip Pridėtinės dalies prie Pasiuntimo Patvirtinimo.

Sutartis laikoma sudaryta tarp Šalių nuo Pasiuntimo Patvirtinimo išdavimo Pardavėjo momento.

Pardavėjas užtikrina Sutartį patvirtinančio dokumento saugojimą nuo Sutarties sudarymo ir dešimt metų nuo Užsakymo Pristatymo. Klientas gali pasiekti archyvuotą Sutartį tiesiog kreipdamasis į Pardavėją (https://www.padangulyderis.lt/kontaktai).

Klientas informuojamas, kad Sutarties sudarymas reiškia jo įsipareigojimą sumokėti Kainą Pardavėjui.

3. PRODUKTAI

3.1 Produkto savybės

Būtinosios prekių savybės ir kaina nurodomos kiekvienoje Produktų Pasiūlymoje, paskelbtoje Svetainėje. Šie elementai yra sutartinė informacija, kuri įpareigoja Pardavėją sudarius Sutartį su Klientu ir priklausomai nuo atitinkamų Produktų turimumo atsargose.

Kiekvienas padangos šonas pažymėtas DOT numeriu, sudarytu šitaip:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT: Department Of Transportation (Transporto departamentas)
 • B9: Padangos gamyklos kodas, kurioje padanga buvo pagaminta
 • 4W: Gamintojo nustatytas matmenų kodas
 • HWNX: Gamintojo nustatytas pasirinktinis kodas
 • 3903: padangos gamybos data, atitinkanti 2003 metų 39-ąją savaitę.

3.2 PRODUKTŲ PRIEINAMUMAS

Produkto prieinamumo nurodymas atitinkamame Produktų Pasiūlyme su žyme „SANDĖLYJE“ yra tik informacinio pobūdžio, atsižvelgiant į kasdienius sandorių srautus ir apimtis.

Jeigu prekės neturime sandėlyje, Pardavėjas informuos Klientą ir grąžins jam visą sumą tokiu pačiu būdu, kokiu buvo atlikta Užsakymas, per septyniasdešimt dvi (72) valandas nuo pranešimo apie Produkto prieinamumo stoką. Jei Užsakymas bus iš dalies neprieinamas, Klientui bus grąžinta suma proporcingai trūkstamų Produktų kiekiui.

4. UŽSAKYMAS

4.1 PRIEIGA PRIE SVETAINĖS

Viešoji svetainė yra prieinama visiems lankytojams visus metus, 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, išskyrus būtinas pertraukas techninėms priežiūros, aptarnavimo ir atnaujinimo operacijoms, kurias Pardavėjas laikys tinkamomis atlikti, ir bet kokius techninius gedimus, kurie yra nepriklausomi nuo Pardavėjo valios.

Visos išlaidos, kurias Klientas patiria užtikrindamas savo asmeninę prieigą prie Svetainės, lieka jo visiška atsakomybe, įskaitant kompiuterinės įrangos kainą, interneto prenumeratos mokestį ir bet kokį programinį įrangą.

4.2 PRODUKTO AR PRODUKTŲ PASIRINKIMAS

Klientas pripažįsta ir sutinka, kad produkto ar produktų paieška ir pasirinkimas yra atliekamas išimtinai ir tik Kliento atsakomybe.

Kad palengvintų Kliento paieškas, Pardavėjas savo Svetainėje pateikia Klientui (i) paieškos juostą, kurioje Klientas gali laisvai įvesti raktažodžius, ir (ii) paieškos įrankį, pagrįstą įvairiomis Produktų savybėmis, kurios nurodytos pasirinkimo sąraše. Šių įrankių veikimo efektyvumas, naudingumas, išsamumas ir atitikimas nėra garantuojami Pardavėjo.

Klientui tenka susipažinti su visomis Pardavėjo Svetainėje pateiktomis Produkto Pasiūlymais ir atlikti būtinas paieškas dėl pasirinkto modelio ir konkurencijos, kad įvertintų Produkto Pasiūlymo atitikimą, naudingumą ir tinkamumą jo poreikiams.

Pardavėjas pateikia tik informaciniais tikslais:

 • TECDOC duomenis apie ryšį tarp transporto priemonės ir dalių;
 • BMF duomenis apie ryšį tarp transporto priemonės, padangų ir ratlankių;
 • gamintojų duomenis apie ryšį tarp transporto priemonių ir grandinių;
 • duomenis apie suderinamumą tarp transporto priemonių ir produktų.

Pardavėjas jokiu būdu negarantuoja šių duomenų tinkamumo, tikslumo ar išsamumo, kurie teikiami tik kaip gairės, palengvinančios produkto paiešką. Klientas privalo patikrinti, ar pasirinkti Produktai tinka ir atitinka jo transporto priemonę.

Klientas ypač raginamas perskaityti atsiliepimus ir pasiūlymo po Produkto pavadinimu siūlomus panašius padangas, kad įvertintų, ar peržiūrimas Produktas gali patenkinti jo poreikius.

Produkto pasirinkimas atliekamas spustelėjus funkciją „Pridėti į krepšelį“ po to, kai pasirinktas reikiamas kiekis.

Ši operacija tik įtraukia pasirinktą Produktą į Kliento krepšelį ir šiame etape nesukuria jokios pirkimo įsipareigojimo.

Kai Klientas mano, kad jo pirkinių pasirinkimas yra baigtas, jam tereikia apsilankyti skiltyje „Krepšelis“, kad patikrintų teisingą Produktų ir kiekių pasirinkimą ir sužinotų bendrą su jo Užsakymu susijusią Kainą.

Prieš galutinai patvirtindamas Užsakymą, Klientas gali bet kada keisti savo krepšelį ir turi galimybę patikrinti savo Užsakymo išsamią informaciją ir bendrą Kainą bei ištaisyti galimas klaidas prieš patvirtindamas ją, kad išreikštų savo galutinį sutikimą.

4.3 KLIENŲ SĄSKAITOS KŪRIMAS IR NAUDOJIMAS

Norėdamas užbaigti savo Užsakymą, Klientas privalo sukurti asmeninę paskyrą (jei tai nebuvo padaryta ankstesnio Užsakymo metu). Tam tikslui Vartotojas ir Ne Profesionalas turi pateikti galiojantį elektroninio pašto adresą ir sukurti slaptažodį bei nurodyti savo tapatybę, telefono numerį ir adresą. Profesionalas savo ruožtu kuria „profesionalo paskyrą“, pateikdamas galiojantį elektroninio pašto adresą ir sukurdami slaptažodį bei nurodydami savo vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, telefono numerį ir adresą.

Klientas raginamas užpildyti visas naudingas informacijas savo asmeninėje paskyroje, žinant, kad laukai, pažymėti žvaigždute (*), yra privalomi.

Visi Klientų asmeniniai duomenys renkami ir tvarkomi tikslais ir sąlygomis, nurodytomis žemiau 14 straipsnyje ir Privatumo politikoje.

Klientas įsipareigoja teikti tikrus ir nuoširdžius duomenis bei informuoti Pardavėją apie bet kokius su jais susijusius pokyčius. Pateiktos informacijos santrauka yra prieinama Svetainėje. Informacijos, kurios prašoma, nepateikimas lygus atsisakymui sukurti paskyrą ir neleidžia Klientui patvirtinti Užsakymo.

Prisijungimo vardas ir slaptažodis yra griežtai asmeniniai ir konfidencialūs: Klientas draudžiama juos atskleisti trečiajai šaliai ar perduoti. Bet koks Užsakymas, atliktas naudojant šį prisijungimo vardą ir slaptažodį, bus laikomas atliktu Kliento ir atitinkamai įpareigos jį Pardavėjui, išskyrus atvejus, kai Užsakymas buvo atliktas trečiojo asmens dėl Pardavėjo svetainės saugumo spragos. Klientas privalo nedelsiant raštu informuoti Pardavėją apie bet kokį jo prisijungimo vardo ir slaptažodžio naudojimą be jo žinios ir apie tai, ką jis sužino.

Klientas bet kada gali ištaisyti įvesties klaidas prašomos informacijos. Pardavėjas nebus atsakingas už galimas įvesties klaidas ir iš to kylančias pasekmes, pvz., pristatymo vėlavimą ir/ar klaidą. Šioje situacijoje visos išlaidos, susijusios su Užsakymo išsiuntimu iš naujo, bus visiškai Kliento našta.

Asmeninė paskyra leidžia Klientui pasiekti šią informaciją:

 • Jūsų Užsakymai – PAGALBA: Svetainėje pateiktų Užsakymų sąrašas;
 • Keisti savo informaciją: Kliento deklaruota asmeninė informacija su galimybe ją bet kada keisti.

Pardavėjas pasilieka teisę be jokio atidėjimo ar kompensacijos išjungti bet kurio Kliento paskyrą, jei pažeidžiamos šios bendrosios sąlygos ir jei Klientas ar bet kuris trečiasis asmuo neteisėtai ar sukčiavimo būdu naudojasi paskyra.

Klientas gali išjungti savo paskyrą informuodamas Pardavėją apie savo sprendimą elektroniniu paštu adresu https://www.padangulyderis.lt/kontaktai. Pardavėjas išjungs paskyrą per maksimaliai septyniasdešimt dvi (72) valandas nuo šio el. pašto gavimo.

4.4 UŽSAKYMO PATVIRTINIMAS

Po to, kai Klientas patvirtina savo krepšelį, sukuria savo paskyrą, įveda pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, Klientas kviečiamas galutinai patvirtinti savo užsakymą atlikdamas mokėjimą funkcija „Atlikti saugų mokėjimą“. Šios operacijos įgyvendinimas priklauso nuo išankstinio šių bendrųjų pardavimo sąlygų priėmimo (žr. aukščiau).

Galutinis Užsakymo patvirtinimas reiškia, kad Klientas prisiima įsipareigojimą sumokėti Kainą Pardavėjui.

Gavęs mokėjimą iš Kliento, Pardavėjas išsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame apibendrinamas jo Užsakymas.

4.5 UŽSAKYMO ATŠAUKIMAS (SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGA)

Šis straipsnis yra sutarties nutraukimo sąlyga, kurioje nurodomi įsipareigojimai, kurių nevykdymas lems Pardavimo nutraukimą.

4.5.1 Užsakymo atšaukimas Kliento

Klientas gali atšaukti Užsakymą, tai yra, nutraukti Pardavimą šiais atvejais:

 1. Patogumas:
  po galutinio savo Užsakymo patvirtinimo, Klientas turi galimybę prašyti jo atšaukimo savo nuožiūra, su sąlyga, kad Užsakymo Produktai dar nėra ruošiami;
 2. Pristatymo vėlavimas arba atsisakymas:
  atveju, kai Pardavėjas vėluoja arba atsisako pristatyti, ir pagal sąlygas ir procedūras, nurodytas Straipsnyje 8.2 ;
 3. Atsisakymas:
  atsisakymo teisės atveju, pagal Straipsnio 9 sąlygas;
 4. Atitikties trūkumas:
  atitikties trūkumo atvejais, nurodytais Straipsnyje 10.2 ;
 5. Paslėptas defektas:
  paslėpto defekto atveju, pagal Straipsnio 10.2 sąlygas; ir
 6. Didžioji jėga:
  atveju, kai Pardavėjas negali vykdyti savo įsipareigojimų dėl Didžiosios jėgos, taikant Straipsnio 13 nuostatas.
4.5.2 Užsakymo atšaukimas Pardavėjo

Pardavėjas gali atšaukti Užsakymą, tai yra nutraukti Pardavimą, šiais atvejais:

 1. Mokėjimo vėlavimas arba nepakankamumas:
  jei Klientas nepaiso savo mokėjimo įsipareigojimo pagal 6 straipsnį ;
 2. Produktų nebuvimas:
  jei nėra atitinkamo arba atitinkamų Produktų sandėlyje ;
 3. Kliento nesugebėjimas gauti Produktus nurodytu adresu:
  jei Klientas nesugeba gauti Produktų nurodytu adresu pagal ir pagal 8.5 straipsnio sąlygas ;
 4. Nenumatyta jėga:
  jei Klientas negali vykdyti savo įsipareigojimų dėl Nenumatytos jėgos, taikant 13 straipsnį.
4.5.3 Pradinis įspėjimas

Pardavimo nutraukimas, išskyrus skubos atvejus, turi būti prieš tai, kai nesėkminga Šalis bus įspėta, kad per protingą laikotarpį įvykdytų savo įsipareigojimą, išskyrus šiuos atvejus:

 • atsisakymas dėl patogumo (Straipsnis 4.5.1(i)) ;
 • pristatymo atsisakymo ir pristatymo laikotarpio nesilaikymo, kuris yra nustatytas kaip esminė sąlyga pagal Straipsnį 8.2, specifiniai atvejai ;
 • atsisakymo teisės vykdymas (Straipsnis 4.5.1(iii)) ;
 • Produktų nebuvimas (Straipsnis 4.5.2(ii)) ; ir
 • Kliento nesėkmė gauti Produktus nurodytu adresu (Straipsnis 4.5.2(iii)).

Šis pradinis įspėjimas remiasi šiuo 4.5 straipsniu ir aiškiai nurodo nutraukimo priežastį ir tai, kad jei nesėkminga Šalis neįvykdys savo įsipareigojimo, kita Šalis turės teisę nutraukti Pardavimą.

Klientui rekomenduojama peržiūrėti galimas papildomas pradinio įspėjimo sąlygas, nurodytas šiose Pagrindinės pardavimų sąlygos, ir kurios yra sutartos kiekvienam iš aukščiau nurodytų Užsakymo atšaukimo atvejų.

4.5.4 Pardavimo nutraukimo formalizmas

Šalies, norinčios nutraukti Pardavimą, galima tai padaryti:

 • pranešimu, kuriame nurodomas invokuojamas nutraukimo atvejis;
 • kreipiantis į teismą.

Atsisakymo teisės atveju, aukščiau minėtas pranešimas atliekamas naudojant atsisakymo formą arba bet kokį kitą aiškų pareiškimą pagal 9 straipsnio sąlygas.

Atveju, kai atšaukimas atliekamas pagal susitarimą, pranešimas atliekamas Kliento per jo paskyrą, pasirinkus atitinkamą Užsakymą ir atidarius skundą per pagalbos sistemą naudojant bilietą.

4.5.5 Sprendimo laikotarpis

Pardavimo nutraukimas įsigalios nuo:

 • gavimo iš kitos Šalies minėto pranešimo (išskyrus atvejus, kai Bendrovė laiku įvykdė savo įsipareigojimus pagal 4.5.1(ii) straipsnį);
 • datos, nustatytos teismo, jei sprendimas priimtas teismo tvarka.
4.5.6 Nutraukimo pasekmės

Bet koks grąžinimas atliekamas tokiomis sąlygomis:

 • nutraukus dėl patogumo (Straipsnis 4.5.1(i)) : užsakymo grąžinimas per dešimt (10) darbo dienų nuo Pardavėjo patvirtinimo elektroninio laiško, ta pačia mokėjimo priemone, kurią naudojo Klientas užsakymo metu ;
 • nutraukus dėl vėlavimo ar atsisakymo pristatyti (Straipsnis 4.5.1(ii)) : užsakymo grąžinimas pagal Straipsnio 8.2 sąlygas ;
 • nutraukus dėl atsisakymo (Straipsnis 4.5.1(iii)) : užsakymo grąžinimas pagal Straipsnio 9 sąlygas ;
 • nutraukus dėl neatitikimo (Straipsnis 4.5.1(iv)) : užsakymo grąžinimas pagal Straipsnio 10.2.9 sąlygas ;
 • nutraukus dėl prekių nebuvimo sandėlyje (Straipsnis 4.5.2(ii)) : užsakymo grąžinimas per tris (3) darbo dienas nuo Pardavėjo nutraukimo elektroninio laiško, ta pačia mokėjimo priemone, kurią naudojo Klientas užsakymo metu ; ir
 • jei Klientas nepasiekiamas nurodytu adresu gavus Prekes (Straipsnis 4.5.2(iii)) : užsakymo grąžinimas per tris (3) darbo dienas nuo Pardavėjo nutraukimo elektroninio laiško, ta pačia mokėjimo priemone, kurią naudojo Klientas užsakymo metu ir atsižvelgiant į grąžinimo išlaidas ir galimas pakartotinio pristatymo išlaidas, nurodytas Straipsnyje 8.5.

Pardavimo nutraukimas neįtakos 21 ir 22 straipsnių, kurie išliks galiojantys tarp Šalių.

5. KAINA

Kiekvienas Produktų pasiūlymas yra pateikiamas su vienetine kaina, nurodyta eurais ir apima visas mokesčius (PVM).

Laikantis 19 straipsnio žemiau, visi Užsakymai yra reglamentuojami Andoros Kunigaikštystės įstatymais, kurie Užsakymai laikomi atlikti šioje teritorijoje, kurioje yra įsikūręs Pardavėjas. Todėl Produktų pasiūlymų kainos neapima galimų aplinkos apmokestinimo mokesčių, taikomų už Andoros Kunigaikštystės ribų.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kada keisti savo kainas. Klientas yra informuotas, kad Produktų pasiūlymų kainos gali keistis kelis kartus per dieną. Užsakymui taikomos kainos yra tos, kurios rodomos Svetainėje tuo metu, kai Užsakymas galutinai patvirtinamas pagal 4.4 straipsnį.

Kai kurių Produktų pasiūlymų atveju Pardavėjas suteikia Klientui galimybę palyginti kainą su kai kurių konkurentų kainomis. Norėdamas sužinoti datą, kada konkurento kaina buvo nustatyta Pardavėjo, Klientas kviečiamas užvesti pelę ant atitinkamos kainos, kad atsirastų teksto burbulas, nurodantis konkurento kainos surinkimo Pardavėjo datą ir laiką.

Užsakymo bendra kaina sudaro:

 • Kliento pasirinktų produktų ir paslaugų kiekių bendra kaina; ir
 • galimi pristatymo mokesčiai (išskyrus pristatymo mokesčių pasiūlymą pagal sąlygas).

6. FINANSINĖS SĄLYGOS

Mokėjimas yra reikalaujamas iš karto po Užsakymo, kurį Pardavėjas apdoroja tik gavęs visišką Kliento mokėjimą.

Jeigu per tris (3) dienas nuo Užsakymo patvirtinimo nesulaukiama mokėjimo už Kainą, Klientas gauna pranešimą iš Pardavėjo, primygtinai reikalaujantį sumokėti Kainą per papildomus keturias (4) dienas. Priešingu atveju, Pardavėjas gali atšaukti Užsakymą ir taip nutraukti Pardavimą.

Klientas gali atsiskaityti už savo užsakymą šiais mokėjimo būdais:

 • kreditine kortele;
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius;
 • SEPA pervedimu (su galimybe automatiškai nuskaičiuoti lėšas iš Profesionalių klientų).

Klientas prisiima visus klaidų, padarytų mokėjimo procedūros metu, ir bet kokios anomalijos ar mokėjimo priemonių veikimo sutrikimo padarinius.

Pardavėjas gali reikalauti, kad bet kuris Profesionalus klientas sumokėtų delspinigius, kurie prasideda nuo kitos dienos po mokėjimo termino. Vėlavimo palūkanų norma bus lygi Europos centrinio banko paskutinės refinansavimo operacijos palūkanų normai, padidintai 10 procentinių punktų. Taikoma norma pirmajame metų pusmetyje yra norma, galiojanti sausio 1 d. tais metais. Antrajame metų pusmetyje tai yra norma, galiojanti liepos 1 d. tais metais. Delspinigiai yra reikalaujami be priminimo.

Be to, bet kuris Profesionalus klientas, kuris vėluoja sumokėti, bus visiškai teisėtas skolininkas Pardavėjui, ir sumokės fiksuotą 40 eurų (40,00 €) atlyginimą už išieškojimo išlaidas. Kai išieškojimo išlaidos yra didesnės nei šis fiksuotas atlyginimas, Pardavėjas gali reikalauti papildomos kompensacijos, pateikdamas įrodymus. Tačiau Pardavėjas negali reikalauti šių atlyginimų, kai atidėjimo, atstatymo ar likvidavimo procedūra neleidžia sumokėti jam priklausančio skolo suma laiku.

Jeigu nesėkmingai atliktas nuskaičiavimas, bet kuris Profesionalus klientas sutinka automatiškai reguliuoti neapmokėtas sąskaitas per savo įmonės banko kortelę.

Po kiekvieno atsiskaitymo, nepriklausomai nuo jo būdo, Klientas gauna patvirtinimo elektroninį laišką.

6.1 MOKĖJIMAS BANKO KORTELE

Pardavėjas priima mokėjimus tik Visa, Mastercard ar Maestro banko kortelėmis.

Saugus mokėjimas internetu banko kortele vykdomas per mokėjimo paslaugų teikėją.

Visi banko kortelės mokėjimo etapai yra priklausomi nuo HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT mokėjimo sistemos, kuri yra visiškai užšifruota ir apsaugota. Naudojamas protokolas yra SSL, susijęs su bankininkystės moneta (3D secure protokolas).

Tai reiškia, kad užsakymo informacija ir banko kortelės numeris internete neplinta aiškiai. Banko kortelės numeris nėra spausdinamas jokiuose dokumentuose, sąskaitose, sąskaitų faktūrose ar kituose sąrašuose.

Pardavėjas neturi informacijos apie kortelių numerius. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT nekonservuoja kortelių numerių po to, kai perduoda mokėjimo operaciją prekybininko banke. Taigi, niekas neturi prieigos nei kompiuteriu, nei spausdintu būdu prie pirkėjų banko kortelių duomenų. Rizika, kad banko kortelės numeris bus nulaužtas perkant pardavėjo interneto svetainėse, naudojant HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, yra beveik nulinė.

Profesionalai taip pat gali naudoti GoCardless (gocardless.com) automatinio inkasavimo sistemą, kurią pasirinko pardavėjas. Ši sistema yra visiškai užšifruota.

Mokant banko kortele, operacija iš karto nuskaitoma nuo kliento sąskaitos, kai klientas atlieka mokėjimą. Įsipareigojimas mokėti kortele yra neatsižvelgiantis. Pateikdamas savo banko informaciją pardavimo metu, Klientas įgalioja Pardavėją nuskaičiuoti iš jo kortelės sumą, atitinkančią nurodytą kainą. Klientas patvirtina, kad yra teisėtas kortelės, kuri bus nuskaičiuota, savininkas ir teisiškai gali ja naudotis. Klaidos atveju arba neįmanoma nuskaičiuoti kortelės, Užsakymas gali būti atšauktas pagal aukščiau nurodytas sąlygas.

Nuotolinės prekybos sutarties veikla vykdoma AD TYRES INTERNATIONAL EU, įsikūrusi Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - įmonės registracijos numeris OC 1277.

6.2 MOKĖJIMAS PER PAYPAL

Klientas, kuris naudojasi mokėjimu per Paypal (www.paypal.com), turi turėti arba sukurti sąskaitą pas šį tiekėją (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Transakcijos, atliekamos per Paypal, yra apsaugotos 3D-Secure protokolu. Pardavėjas niekada nesužino Kliento banko duomenų.

6.3 MOKĖJIMAS BANKINIU PAVEDIMU

Klientas gali atlikti mokėjimą SEPA pervedimu į Pardavėjo sąskaitą, kurios duomenys yra šie:

Sąskaitos turėtojas: AD Tyres International SLU
IBAN: BE21 9672 1585 7803
BIC (SWIFT-KODAS): TRWIBEB1XXX
Wise.

Kad šis pervedimas būtų įskaitomas Pardavėjo, būtina, kad Klientas nurodytų savo Užsakymo numerį pervedimo nuorodoje arba tam skirtame lauke. Užsakymo numeris Klientui primenamas SEPA pervedimo puslapyje.

Užsakymas bus apdorotas tik gavus pervedimą ir patvirtinus. Todėl praneštas išsiuntimo laikotarpis gali skirtis priklausomai nuo jūsų mokėjimo gavimo laiko.

Mokant bankiniu pervedimu, išrašytos banko mokesčiai negali būti atimti iš gautinos sumos.

7. NUOSAVYBĖ IR RIZIKOS PERKĖLIMAS

Produktai tampa Kliento nuosavybe nuo Užsakymo patvirtinimo momento. Todėl Klientas yra atsakingas už Produktų importavimą ir įvedimą į pasirinktą siuntimo šalį. Klientui rekomenduojama pasikonsultuoti dėl galimų įsipareigojimų, kylančių dėl Produktų importavimo į minėtą siuntimo šalį.

Visa nuostolių ar Produktų pažeidimo rizika perkeliamas Profesionaliam Klientui nuo nuosavybės perėmimo momento.

Visa nuostolių ar Produktų pažeidimo rizika perkeliamas Vartotojo Klientui tuo metu, kai jis arba jo nurodytas trečiasis asmuo, išskyrus Pardavėjo pasiūlytą vežėją, fiziškai perima Produktus.

Kai Vartotojas arba Ne-profesionalas patikina Produktų Pristatymą vežėjui, kitam nei Pardavėjo pasiūlytas, nuostolių ar prekės pažeidimo rizika perkeliamas Vartotojui arba Ne-profesionalui nuo prekės perdavimo vežėjui momento.

8. PRISTATYMAS

Užsakymo pristatymas vykdomas pagal Kliento pasirinkimą, išreikštą užsakymo metu, pristatant užsakymą adresu, nurodytu Kliento, arba vienoje iš Montavimo Stotelių, išvardytų Svetainėje, kurią Klientas galbūt yra pasirinkęs.

8.1 PRISTATYMO MOKESTIS

Automobilių dalims ir visiems kitiems straipsniams pristatymo mokestis nurodomas krepšelyje.

Kalbant apie padangas, pristatymo mokestis Klientui netaikomas perkant du (2) identiškus produktus. Perkant vienetą (automobilių padangas, ratlankius), pristatymo mokestis tenka Klientui, išskyrus motociklų padangas, kur pristatymo mokestis netaikomas nuo pirmosios perkamos padangos.

8.2 PRISTATYMO LAIKOTARPIS

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Užsakymą per maksimaliai trisdešimt (30) dienų nuo Užsakymo patvirtinimo (« Pristatymo Laikotarpis »). Klientas pripažįsta ir be išlygų sutinka, kad joks kitas Svetainėje nurodytas laikotarpis nėra Pardavėjo įsipareigojimas Klientui.

Klientas informuojamas tik informaciniais tikslais, kad pristatymas vidutiniškai vyksta per dvi (2) iki aštuonias (8) darbo dienas nuo viso Užsakymo Kainos mokėjimo gavimo. Pasirinkus kelis Produktus viename Užsakyme, jie gali būti pristatyti ne tą pačią dieną, ir tai negali sukelti jokio Kliento reikalavimo.

Išskyrus atvejus, kai pristatymas vyksta Montavimo Stotyje, aukščiau nurodytas Pristatymo Laikotarpis nutraukiamas šiais atvejais:

 1. mokėjimo vėlavimas;
 2. Kliento deklaruota adreso klaida;
 3. Kliento ar jo įgalioto atstovo nebuvimas gavus Užsakymą.

Atvejais (i) ir (ii), Pristatymo Laikotarpis prasideda iš naujo nuo mokėjimo incidento ištaisymo ir trunka dar trisdešimt (30) dienų.

Atveju (iii), Klientas ir Pardavėjas (arba vežėjas, jei taikoma) susitars dėl naujos pristatymo datos, kuriai Klientas įsipareigoja, kad jis ar jo atstovas bus vietoje.

Jeigu Pardavėjas nepasinaudoja savo įsipareigojimu pristatyti Užsakymą per Pristatymo Laikotarpį, Vartotojas arba Ne-profesionalas gali nutraukti Pardavimą, jei, prašius Pardavėją pristatyti Užsakymą per papildomą pagrįstą laikotarpį, šis nesilaiko šio laikotarpio.

Pardavimas laikomas nutrauktu nuo laiško ar rašto, kuriame informuojama apie šį nutraukimą, gavimo Pardavėjui, nebent Pardavėjas tarp laikotarpiu įvykdė savo įsipareigojimus.

Vartotojas arba Ne-profesionalas gali nedelsiant nutraukti Pardavimą:

 • jei Pardavėjas atsisako pristatyti Užsakymą arba akivaizdu, kad jis nepristatys Užsakymo;
 • jei Pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimo pristatyti Užsakymą nustatyta data arba po Pristatymo Laikotarpio pabaigos ir šis laikotarpis Vartotojui arba Ne-profesionalui yra esminė sutarties sąlyga. Ši esminė sąlyga kyla iš aplinkybių, kurios apsupa sutarties sudarymą, arba iš Vartotojo arba Ne-profesionalo prieš sudarant sutartį išreikšto prašymo.

Be galimybės nutraukti Pardavimą, Vartotojas arba Ne-profesionalas gali pasinaudoti bet kuriuo kitu savo nacionalinės teisės numatytu gynimu.

Vartotojai ir Ne-profesionalai taip pat kviečiami pasikonsultuoti Straipsniu 4.5 dėl nutraukimo.

Šios Vartotojo arba Ne-profesionalo teisės nėra žalingos žalos atlyginimo skyrimui.

Kai Pardavimas nutraukiamas pagal šį Straipsnį, Bendrovė grąžina Vartotojui arba Ne-profesionalui visas sumokėtas sumas, ne vėliau kaip per keturiolika (14) dienų nuo Pardavimo atsisakymo datos.

8.3 PROBLEMOS SU PRISTATYTAIS PRODUKTAIS

Klientas, jo atstovas arba įgaliotinis turi patikrinti Produktų būklės atitikimą pristatymo metu, nepriklausomai nuo to, ar pristatymas vyksta jo namuose, ar Montavimo stotyje. Klientas pats turi informuoti ir nurodyti savo atstovams arba įgaliotiniams, kaip patikrinti Produktų atitikimą.

Klientas, jo atstovas arba įgaliotinis turi pranešti Vežėjui apie visas pastabas dėl Produktų pristatymo metu. Šios pastabos turi būti aiškiai ir tiksliai nurodytos Pristatymo kvite.

Jeigu Užsakymo objektu tapę Produktai neatitinka reikalavimų arba gautas siuntinys yra pažeistas, Klientas gali atsisakyti Pristatymo. Tada jis turi nedelsiant informuoti Pardavėją, susisiekdamas su klientų aptarnavimo skyriumi per bilietų sistemą.

Atitikties trūkumo atveju taikomos 10.3 straipsnio nuostatos.

Jeigu siuntinys yra pažeistas ir atsisakyta jo, su Vežėju, kuris pristatė Užsakymo objektu tapusius Produktus, bus pradėtas ginčas. Klientui bus paprašyta pateikti datuotą ir pasirašytą pažeisto siuntinio liudijimą, kad būtų galima pradėti ginčą. Jei Pristatymas vyko Montavimo stotyje, Klientas turės pasirašyti liudijimą Montavimo stotyje.

Ginčų su Vežėju sprendimo laikotarpis yra ne mažiau kaip dešimt (10) darbo dienų ir gali trukti iki keturių (4) savaičių nuo jo pradžios. Šie laikotarpiai yra nurodyti orientaciniais Pardavėjo, remiantis jo patirtimi, ir jie negali būti privalomi.

Šių nuostatų taikymas vyksta be to, kad Klientas gali pasinaudoti visais kitais teisės aktuose numatytais gynimo būdais.

8.4 PRISTATYMO KVITAS

Vežėjas pateikia Klientui arba Montavimo Stotijai, priklausomai nuo atvejo, Pristatymo Kvitą prieš pasirašymą, kuriame Pristatymo Kvite aiškiai nurodoma galimybė pateikti išlygas, ypač atveju, kai matomi Produktų arba naudojimo instrukcijos pristatymo trūkumai.

Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jo, jo atstovo arba atstovo pasirašymas tokiam Pristatymo Kvitui yra neginčijamas įrodymas Visos Užsakymo Pristatymo Datos arba, atveju, kai Produktai iš tos pačios Užsakymo pristatomi atskirai, šiuo pristatymu susijusių Produktų pristatymo.

8.5 SPECIFINĖS NUOSTATOS DĖL PRISTATYMO Į KLIENTO NUSTATYTĄ ADRESĄ

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Užsakymą į pristatymo adresą, kurį pateikė Klientas užsakymo metu. Šiuo atžvilgiu Klientas įsipareigoja pateikti Pardavėjui egzistuojantį, išsamų ir tikslų pristatymo vietos adresą, kurioje galima ir leidžiama pristatyti Užsakymą.

Kliento pateikto pristatymo adreso klaidos atveju, bet koks jo pakeitimas sukels iš naujo siuntimo išlaidas. Šios išlaidos, sudarančios penkiolika (15) eurus, bus apmokestinamos Kliento ir išrašytos Pardavėjo.

Klientas garantuoja Pardavėjui savo buvimą vietoje, arba atitinkamai įgalioto atstovo arba atstovo, kuris gali priimti Užsakymą. Priešingu atveju Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį pristatymo vėlavimą.

Jeigu Klientas yra nebuvęs pristatymo metu, jis turės susisiekti su Vežėju, atsakingu už jo siuntinį, kad sutartų dėl naujos pristatymo datos arba atsiėmimo artimiausiame sandėlyje.

Antrojo pristatymo bandymo mokestis bus apmokestinamas trys (3) eurais Pardavėjo naudai.

Jeigu Klientas nesusisiekė su Vežėju per nustatytą laikotarpį, siuntiniai bus išsiųsti atgal į Pardavėjo sandėlius, kuris praneš apie Užsakymo atšaukimą ir Pardavimo nutraukimą gavęs grąžintą siuntinį.

Grąžinimo mokestis - trisdešimt (30) eurai už siuntinį bus tik Kliento atsakomybė.

Grąžinimo išlaidos, taip pat galimos pakartotinio pristatymo išlaidos, bus atimtos grąžinant Užsakymą.

8.6 SPECIFINĖS NUOSTATOS DĖL PRISTATYMO Į MONTAVIMO STOTĮ

Pardavėjas siūlo galimybę, kad Kliento Užsakymas būtų pristatytas į Montavimo stotį, siekiant palengvinti galimą papildomą paslaugą, kurios Klientas kreiptųsi į pasirinktą Montavimo stotį.

Atveju, kai pristatymas vykdomas į Montavimo stotį, Klientas įsipareigoja atsiimti Užsakymą per trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo informacijos apie Užsakymo pateikimą Montavimo stotyje gavimo. Pardavėjas neprisiima jokios garantijos dėl Užsakymo saugojimo Montavimo stotyje po šio laikotarpio.

Gavęs Užsakymą Montavimo stotyje, Klientas gali paprašyti montavimo paslaugos. Ši paslauga yra tik Montavimo stoties atsakomybė ir Klientas pripažįsta ir sutinka, kad Pardavėjas visiškai nėra susijęs su šia montavimo paslaugos sutartimi.

Todėl, kai Klientas nusprendžia montuoti savo Produktus Montavimo stotyje, Pardavėjas negali būti atsakingas už priėmimo, saugojimo, demontavimo, montavimo ir balansavimo paslaugas, kurias visiškai ir išimtinai atlieka Montavimo stotis. Montavimo kainos nustatomos pagal Montavimo stoties nuožiūrą be jokio Pardavėjo įsikišimo.

Nepaisant aukščiau išdėstytų nuostatų, Pardavėjas Klientui grynai informaciniais tikslais pateikia Montavimo stoties pateiktą kainodarą ir kitą praktinę informaciją (darbo laiką, maksimalų montavimo skersmenį ir pan.). Pardavėjas nėra atsakingas už šios informacijos tikslumą arba patikimumą.

Klientas raginamas iš anksto pasikonsultuoti su Montavimo stotimi dėl kainų ir kitos praktinės informacijos

8.7 KONSIGNACINĖS PREKĖS

Kai kurios Prekės gali būti konsignacinės. Jos yra pažymėtos specialiu užrašu „Konsignacinė dalis pagal standartinį keitimą“ jų techninėje specifikacijoje.

Konsignacinių prekių kaina apima prekės kainą ir konsignacijos mokestį, tai yra sumą, kurią gamintojas reikalauja užtikrinti senų atsarginių dalių grąžinimą jų atnaujinimui ir perdirbimui.

Gavęs naują Prekę, Klientas privalo grąžinti naudotą Prekę Pardavėjui į adresą, kurį šis nurodė grąžinant konsignacines prekes, per trisdešimt (30) dienų nuo naujos Prekės gavimo. Priešingu atveju Klientas negalės gauti jokio konsignacijos mokesčio grąžinimo.

Grąžinama Prekė turi būti tokia pati, pilna ir įdėta į naujos Prekės pakuotę. Išsiuntimo išlaidas apmoka Klientas.

Gavęs naudotą Prekę, Pardavėjas per penkiolika (15) dienų grąžina Klientui konsignacijos mokestį, jei naudota Prekė atitinka aukščiau nurodytas sąlygas.

Grąžinimas atliekamas naudojant tą patį mokėjimo būdą, kurį Klientas naudojo perkant naują Prekę.

9. ATSISAKYMO TEISĖ

9.1 ATSISAKYMO TEISĖS TURĖTOJAS

Atsisakymo teisės turėtojas (toliau - "Atsisakymo teisės turėtojas") yra Vartotojas Klientas, kai Sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, po telefoninio pasiūlymo arba už įstaigos ribų.

9.2 ATSISAKYMO LAIKOTARPIS

Atsisakymo teisės turėtojas turi keturiolika (14) dienų (toliau – „Atsisakymo laikotarpis“) atsisakymo teisės pasinaudoti, nereikia motyvuoti savo sprendimo, nei patirti kitų išlaidų, nei tas, kurios paminėtos šiame straipsnyje.

Atsisakymo laikotarpis prasideda nuo prekė(s) gavimo Atsisakymo teisės turėtojo arba trečiojo asmens, išskyrus vežėją, kurį jis paskyrė. Jei sutartis sudaroma ne įstaigoje, Atsisakymo teisės turėtojas gali pasinaudoti savo atsisakymo teise nuo sutarties sudarymo momento.

Atveju, kai pardavimas vykdomas per kelias atskirai pristatomas prekes arba pardavimas sudarytas iš daugelio dalių arba rinkinių, kurių pristatymas yra išdėstytas per nustatytą laikotarpį, Atsisakymo laikotarpis prasideda nuo paskutinės prekės, rinkinio arba dalies gavimo.

Atveju, kai užsakymas numato reguliariai pristatomų prekių per nustatytą laikotarpį pristatymą, Atsisakymo laikotarpis prasideda nuo pirmosios prekės gavimo.

Sutarties sudarymo diena arba prekės gavimo diena nėra įskaičiuojama į Atsisakymo laikotarpį. Atsisakymo laikotarpis prasideda nuo pirmosios valandos pirmąją dieną ir baigiasi paskutinės valandos paskutinę dieną Atsisakymo laikotarpio. Jei Atsisakymo laikotarpis pasibaigia šeštadienį, sekmadienį arba šventinę arba neveiklos dieną, jis pratęsiamas iki pirmosios sekančios darbo dienos.

9.3 ATSISAKYMO TEISĖS PRITAISYMAS

Norėdamas pasinaudoti atsisakymo teise, Atsisakymo Teisės Turėtojas informuoja Pardavėją apie savo sprendimą atsisakyti, siųsdamas Pardavėjui, prieš baigiantis Atsisakymo Laikotarpiui, tinkamai užpildytą formą čia prieinamą (ir pabaigoje šių sąlygų), arba bet kokią kitą pareiškimą, kuriame aiškiai išreikštas noras atsisakyti ir kuris išsiųstas el. paštu (https://www.padangulyderis.lt/kontaktai).

Atsisakymo teisės pritaikymo įrodymo našta tenka Atsisakymo Teisės Turėtojui.

9.4 PRODUKTO (-Ų) GRĄŽINIMAS

Atsisakymo teisės turėtojas grąžina arba perduoda produktą (-us) Pardavėjui arba asmeniui, kurį šis paskyrė, be nereikalingo delsimo ir, vėliausiai, per keturiolika (14) dienų nuo savo sprendimo atsisakyti pranešimo, nebent Pardavėjas pasiūlo pats susigrąžinti produktą (-us).

Atsisakymo teisės turėtojas turi padengti tik tiesiogines produkto (-ų) grąžinimo išlaidas.

Atšaukimo teisės turėtojas gali arba pats organizuoti prekė(s) grąžinimą, tiesiogiai padengdamas susijusias išlaidas, arba paprašyti Pardavėjo, jei šis sutinka, perimti šį grąžinimą, kuris bus atskaičiuotas iš Atšaukimo teisės turėtojo sumokėtos sumos, įvertinus trisdešimt (30) eurus už straipsnį (laukiant patvirtinimo iš vežėjo).

Atsisakymo teisės turėtojo atsakomybė gali būti įtraukta tik tuo atveju, jei produkto (-ų) vertės sumažėjimas kyla dėl tokių manipuliacijų, kurios nėra būtinos produkto (-ų) pobūdžio, savybių ir tinkamo veikimo nustatymui.

9.5 GRĄŽINIMAS

Kai yra taikomas atsisakymo teisė, Pardavėjas grąžina Atsisakymo Teisės Turėtojui visas sumokėtas sumas, įskaitant pristatymo mokestį, be nepagrįsto delsimo ir ne vėliau kaip per keturiolika (14) dienų nuo dienos, kai jis sužino apie Atsisakymo Teisės Turėtojo sprendimą atsisakyti.

Nepaisant aukščiau išdėstytų nuostatų, kai Pardavėjas nesiūlo pats susigrąžinti Produktą(-us), Pardavėjas gali atidėti grąžinimą iki Produkto(-ų) susigrąžinimo arba iki Atsisakymo Teisės Turėtojas pateikia įrodymą, kad Produktas(-ai) išsiųstas(-i), laikoma, kad įvyko pirmasis iš šių įvykių.

Pardavėjas atlieka šį grąžinimą naudodamas tą pačią mokėjimo priemonę, kurią Atsisakymo Teisės Turėtojas naudojo pradinėje operacijoje, nebent Atsisakymo Teisės Turėtojas aiškiai sutinka, kad būtų naudojama kita mokėjimo priemonė ir jei grąžinimas nesukelia Atsisakymo Teisės Turėtojui jokių išlaidų.

Pardavėjas nėra privalomas grąžinti papildomų išlaidų, jei Atsisakymo Teisės Turėtojas aiškiai pasirinko brangesnį pristatymo būdą nei standartinis pristatymo būdas, siūlomas Pardavėjo.

9.6 PASEKMĖS

Atsisakymo teisės įgyvendinimas nutraukia Šalių įsipareigojimą arba vykdyti Nuotolinę sutartį arba Sutartį už įstaigos ribų, arba ją sudaryti, kai Atsisakymo teisės turėtojas pasiūlė. Pagrindinės nuotolinės arba už įstaigos ribų sutarties atsisakymo teisės įgyvendinimas automatiškai nutraukia bet kokį papildomą sutartį, be jokių išlaidų Atsisakymo teisės turėtojui, išskyrus tas, kurios numatytos šiame straipsnyje.

10. GARANTIJOS

Bet kokios šiame straipsnyje numatytos garantijos įgyvendinimą reikia prašyti susisiekiant su Pardavėju šiuo URL adresu:

https://www.padangulyderis.lt/kontaktai

10.1 IŠANKSTINIS ĮSPĖJIMAS

Klientas privalo įsitikinti, kad užsakomi Produktai atitinka jo transporto priemonės gamintojo reikalavimus.

Klientas taip pat privalo laikytis gamintojo nurodymų ir rekomendacijų visais, susijusiais su transporto priemonės saugumu ir patikimumu, klausimais, ypač dėl padangų ir ratlankių dydžio, padangų pripūtimo ir slėgio, taip pat padangų montavimo ir saugojimo sąlygų.

Neviena iš šiame straipsnyje nurodytų garantijų neapima defektų, atsiradusių dėl montavimo klaidų, nei Produktų normalaus nusidėvėjimo, nei pasekmių, atsiradusių dėl Produktų netinkamo naudojimo, nei Produktų sugadinimo dėl Kliento ar jo atstovo neatsargumo.

Pardavėjas nesuteikia jokios garantijos dėl bet kokių Produktų defektų, tiesiogiai sukeltų Kliento pasirinktos Montavimo stoties paslaugų.

10.2 ATITIKTIES GARANTIJA

10.2.1 Produktų atitiktis

Pardavėjas Klientui Vartotojui pristato Produktus, kurie atitinka 10.2.2, 10.2.3 ir 10.2.4 straipsniuose išdėstytus reikalavimus.

10.2.2 Subjektyvūs atitikties kriterijai

Kad Produktai atitiktų Pardavimo sutartį, jie, jei taikoma, turi ypač:

 • atitikti aprašymą, tipą, kiekį ir kokybę ir turėti funkcionalumą, suderinamumą, tarpusavio veikimą ir kitas savybes, kaip numatyta Pardavimo sutartyje ;
 • būti pritaikyti konkrečiam tikslui, kurį siekė Vartotojas, ir kurį jis pranešė Pardavėjui ne vėliau kaip Pardavimo sutarties sudarymo metu ir kurį Pardavėjas priėmė ;
 • būti pristatyti su visais priedais ir visomis instrukcijomis, ypač diegimo, kaip numatyta Pardavimo sutartyje; ir
 • būti tiekiami su atnaujinimais, kaip numatyta Pardavimo sutartyje.
10.2.3 Objektyvių atitikties kriterijų

(i) Be visų sutartyje numatytų atitikties reikalavimų, Produktai turi:

 1. būti tinkami tikslams, kuriems paprastai būtų naudojami tokio tipo gaminiai, atsižvelgiant, jei reikia, į bet kokias galiojančias Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės nuostatas, taip pat į visas esamas technines normas arba, jei tokių techninių normų nėra, į konkrečiai taikomus sektoriaus elgesio kodeksus;
 2. jei taikoma, atitikti pavyzdį ar modelį, kurį pardavėjas pateikė Vartotojui prieš sudarant sutartį, ir atitikti šio pavyzdžio ar modelio aprašymą;
 3. jei taikoma, būti pristatomi su priedais, įskaitant pakuotę ir diegimo ar kitas instrukcijas, kurių Vartotojas gali pagrįstai tikėtis gauti; ir
 4. būti tokio kiekio ir turėti tokias savybes bei kitas charakteristikas, įskaitant patvarumą, funkcionalumą, suderinamumą ir saugumą, kurios yra įprastos tokio tipo prekėms ir kurių Vartotojas gali pagrįstai tikėtis, atsižvelgiant į Produktų pobūdį ir bet kokias viešas Pardavėjo ar kitų asmenų, esančių aukščiau sandorių grandinėje arba veikiančių Pardavėjo ar tokių asmenų vardu, pareiškimus, ypač reklamose ar etiketėje.

(ii) Pardavėjas nėra privalomas laikytis (i) d) punkte nurodytų viešų pareiškimų, jei jis įrodo:

 1. kad jis nežinojo ir pagrįstai negalėjo žinoti apie atitinkamą viešą pareiškimą;
 2. kad sutarties sudarymo metu viešas pareiškimas buvo ištaisytas taip pat, kaip ir tas, pagal kurį buvo padarytas minėtas pareiškimas, arba panašiai; arba
 3. kad Produktų pirkimo sprendimas negalėjo būti paveiktas viešo pareiškimo.

(iii) Nėra atitikties trūkumo pagal (i), jei Pardavimo sutarties sudarymo metu Vartotojas buvo konkrečiai informuotas, kad tam tikra Produktų savybė nesutampa su (i) punkte numatytų objektyvių atitikties kriterijų, ir Vartotojas aiškiai ir atskirai sutiko su šiuo nukrypimu sudarydamas Pardavimo sutartį.

10.2.4 Produktų netinkamas įdiegimas

Bet koks atitikties trūkumas, kuris kyla dėl netinkamo Produktų įdiegimo, laikomas Produktų atitikties trūkumu, jei:

 1. įdiegimas yra Pardavimo sutarties dalis ir jį atliko Pardavėjas arba jo atsakomybė; arba
 2. įdiegimą, kurį turėjo atlikti Vartotojas, atliko pats Vartotojas ir netinkamas įdiegimas yra dėl trūkumų Pardavėjo pateiktose įdiegimo instrukcijose.
10.2.5 Pardavėjo atsakomybė

Pardavėjas atsako prieš Vartotoją už bet kokį neatitikimą, kuris egzistuoja Produktų pristatymo metu ir kuris pasireiškia per dvejus (2) metus nuo šio momento, nepaisant ilgesnio termino, numatyto Vartotojo nacionalinėje teisėje, kurį pastarasis yra kviečiamas pasikonsultuoti.

10.2.6 Įrodymų našta

Bet koks neatitikimas, kuris pasireiškia per vienus (1) metus nuo momento, kai Produktai buvo pristatyti, laikomas egzistavusiu pristatymo metu, nebent priešingai įrodyta arba nebent ši prielaida nesuderinama su Produktų prigimtimi ar neatitikimo prigimtimi. Minėtas terminas taikomas nepaisant ilgesnio termino, numatyto Vartotojo nacionalinėje teisėje, kurį pastarasis yra kviečiamas pasikonsultuoti.

10.2.7 Pranešimas

Vartotojo nacionalinė teisė gali numatyti, kad norint pasinaudoti savo teisėmis, Vartotojas turi informuoti Pardavėją apie neatitikimą tam tikru laikotarpiu nuo to momento, kai jis pastebėjo šį neatitikimą. Vartotojui rekomenduojama pasikonsultuoti su savo nacionaline teise šiuo klausimu.

10.2.8 Vartotojo teisės dėl nesuderinamumo

(i) Esant nesuderinamumui, Vartotojas turi teisę į Produktų suderinimą, proporcingą kainos sumažinimą arba Pardavimo nutraukimą, pagal šiame straipsnyje nurodytas sąlygas.

(ii) Norėdamas suderinti Produktus, Vartotojas gali pasirinkti tarp remonto ir pakeitimo, nebent pasirinktas sprendimas būtų neįmanomas arba, palyginti su kitu sprendimu, jis keltų Pardavėjui nesantykiškai didelius išlaidas, atsižvelgiant į visas aplinkybes, ypač:

 1. vertę, kurią Produktai turėtų be nesuderinamumo defekto;
 2. nesuderinamumo defekto svarbą; ir
 3. galimybę pasirinkti kitą sprendimą be didelio nepatogumo Vartotojui.

(iii) Pardavėjas gali atsisakyti suderinti Produktus, jei remontas ir pakeitimas yra neįmanomi arba tai jam keltų nesantykiškai didelius išlaidas, atsižvelgiant į visas aplinkybes, ypač tas, kurios nurodytos (ii), punktuose a) ir b).

(iv) Vartotojas turi teisę arba į proporcingą kainos sumažinimą pagal 10.2.10 straipsnį, arba į Pardavimo sutarties nutraukimą pagal 10.2.11 straipsnį, kiekvienu iš šių atvejų:

 1. Pardavėjas neatliko remonto ar pakeitimo arba, atitinkamai, neatliko remonto ar pakeitimo pagal 10.2.8 straipsnį, (ii) ir (iii), arba Pardavėjas atsisakė suderinti Produktus pagal šio straipsnio (iii) dalį;
 2. nesuderinamumo defektas atsiranda nepaisant Pardavėjo bandymo suderinti Produktus;
 3. nesuderinamumo defektas yra toks rimtas, kad pateisina nedelsiant sumažinti kainą arba nedelsiant nutraukti Pardavimo sutartį; arba
 4. Pardavėjas pareiškė, arba aiškiai iš aplinkybių matyti, kad Pardavėjas nesuderins Produktų per protingą laikotarpį arba be didelio nepatogumo Vartotojui.

(v) Vartotojas neturi teisės nutraukti sutarties, jei nesuderinamumo defektas yra tik nedidelis. Įrodinėjimo, ar nesuderinamumo defektas yra nedidelis, našta tenka Pardavėjui.

(vi) Vartotojas turi teisę sustabdyti likusios kainos ar jos dalies mokėjimą, kol Pardavėjas įvykdys savo garantijos įsipareigojimus. Konkrečios taisyklės dėl teisės sustabdyti mokėjimą gali būti numatytos Vartotojo nacionalinėje teisėje, kurią Vartotojas kviečiamas pasikonsultuoti.

(vii) Vartotojo nacionalinė teisė gali reguliuoti klausimą, ar ir kokiu mastu tai, kad Vartotojas prisideda prie nesuderinamumo defekto, veikia jo teisę į gynimąsi. Todėl Vartotojas kviečiamas pasikonsultuoti su savo nacionaline teise šiuo klausimu.

10.2.9 Produktų remontas ar pakeitimas

(i) Remontas ar pakeitimas atliekamas:

 1. be jokių išlaidų;
 2. per protingą laikotarpį nuo momento, kai Pardavėjas buvo informuotas vartotojo apie neatitikimą;
 3. be didelio nepatogumo Vartotojui, atsižvelgiant į Produktų pobūdį ir Vartotojo siekiamą naudojimą.

(ii) Kai reikia ištaisyti neatitikimą remontuojant ar pakeičiant Produktus, Vartotojas pateikia Produktus Pardavėjui. Pardavėjas pats perima pakeistus Produktus.

(iii) Kai remontas reikalauja Produktų, kurie buvo įdiegti pagal jų pobūdį ir paskirtį prieš atsirandant neatitikimui, pašalinimą, arba kai šie Produktai turi būti pakeisti, Produktų remonto ar pakeitimo įsipareigojimas apima netinkamų Produktų pašalinimą ir pakeitimo Produktų ar remontuotų Produktų įdiegimą, arba pašalinimo ir įdiegimo išlaidų padengimą.

(iv) Vartotojas nėra privalomas mokėti už įprastą naudojimą, kurį jis naudojo pakeistus Produktus prieš juos pakeičiant.

10.2.10 Kainos sumažinimas

Kainos sumažinimas proporcingas skirtumui tarp Produktų, kuriuos gavo Vartotojas, ir vertės, kurią Produktai turėtų, jei jie atitiktų reikalavimus.

10.2.11 Pardavimo nutraukimas

(i) Vartotojas pasinaudoja savo teise nutraukti Pardavimą pateikdamas pardavėjui pareiškimą, kuriame nurodo savo sprendimą pasinaudoti savo teise nutraukti Pardavimo sutartį.

(ii) Kai neatitikimas susijęs tik su kai kuriais pagal Pardavimo sutartį pristatytais Produktais ir yra pagrindas nutraukti pardavimo sutartį pagal 10.2.7 straipsnį, Vartotojas gali pasinaudoti savo teise nutraukti Pardavimo sutartį tik dėl šių Produktų, ir bet kurių kitų Produktų, kuriuos jis įsigijo tuo pačiu metu su neatitinkančiais Produktais, jei negalima pagrįstai tikėtis, kad Vartotojas sutiks palikti tik atitinkančius Produktus.

(iii) Kai Vartotojas pasinaudoja savo teise nutraukti Pardavimo sutartį visiškai arba, laikantis (ii), dėl kai kurių pagal Pardavimo sutartį pristatytais Produktais:

 1. vartotojas grąžina Produktus Pardavėjui šio sąskaita; ir
 2. Pardavėjas grąžina Vartotojui sumokėtą už Produktus kainą gavęs Produktus arba Vartotojo pateiktą įrodymą apie jų grąžinimą.

Šio pastraipos tikslais Vartotojo nacionalinė teisė gali numatyti grąžinimo ir grąžinimo tvarką. Todėl Vartotojui rekomenduojama pasikonsultuoti su savo nacionaline teise šiuo klausimu.

10.3 PASLĖPTŲ DEFEKTŲ GARANTIJA

Be 10.2 straipsnyje nurodytos teisinės atitikties garantijos, Vartotojas Grynininkas gali gauti nacionalinių taisyklių, kurios nėra konkrečiai susijusios su vartojimo sutartimis ir numato specifinius ieškinius tam tikrų rūšių defektams, kurie nebuvo akivaizdūs pirkimo sutarties sudarymo metu, t.y. nacionalinės nuostatos, kurios gali nustatyti specifines taisykles pardavėjo atsakomybei už paslėptus defektus. Vartotojas raginamas pasikonsultuoti su savo nacionaline teise šiuo klausimu.

Profesionalus arba Ne-profesionalus Klientas gali gauti galimas garantijas pagal Andoros teisę.

10.4 KOMERCINĖ GARANTIJA

Pardavėjas siūlo Klientui pridėti prie savo Užsakymo, tam tikromis sąlygomis, komercinę garantiją, vadinamą „Garantija Padangoms Plus“, per komercinės garantijos sutartį, kuri yra pasiekiama čia.

Ši komercinė garantija taikoma nepažeidžiant Vartotojo teisės gauti teisinę atitikties garantiją, nurodytą 10.2 straipsnyje, arba nacionalinių nuostatų dėl paslėptų defektų garantijos, nurodytų 10.3 straipsnyje.

Jeigu Profesionalus arba Ne-profesionalus asmuo užsako komercinę garantiją, ji taikoma nepažeidžiant Profesionalaus arba Ne-profesionalaus asmens teisės gauti galimas garantijas pagal Andoros teisę.

11. ATSIPRAŠYMO NUO ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

Nei viena iš šalių nėra atleidžiama nuo atsakomybės, nebent jos nevykdymas yra galutinis, žalos ir palūkanos yra mokamos tik jei skolininko šalis buvo iš anksto įspėta apie būtinybę vykdyti per protingą laikotarpį. Skolininko šalis yra nuteista mokėti žalą ir palūkanas, jei tai yra dėl įsipareigojimo nevykdymo, arba dėl vėlavimo vykdant, jei ji nepateikia įrodymų, kad vykdymas buvo sutrukdytas dėl Didžiosios jėgos atvejo. Skolininko šalis bus atsakinga tik už tuos nuostolius ir palūkanas, kurie buvo numatyti arba galėjo būti numatyti sutarties sudarymo metu, išskyrus atvejus, kai nevykdymas yra dėl sunkaus ar apgaulingo nusižengimo. Net jei sutarties nevykdymas yra dėl sunkaus ar apgaulingo nusižengimo, žala ir palūkanos apima tik tai, kas yra tiesioginė ir tiesioginė nevykdymo pasekmė.

12. DRAUDIMAS

Pardavėjas yra draustas pagal savo profesinę atsakomybę, kuri kyla iš jo veiklos ir kuri yra susijusi su žala, padaryta trečiosioms šalims prieš ar po prekės pristatymo ar darbų atlikimo.

Šis draudimas buvo sudarytas su bendrove AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Prancūzija).

Šio draudimo geografinė apimtis apima visą pasaulį, išskyrus (i) veiklą, kurią vykdo nuolatinės įstaigos ar įrenginiai, esantys už Prancūzijos, Andoros ir Monako ribų; (ii) eksportą į Jungtines Amerikos Valstijas ir Kanadą; (iii) paslaugas ar darbus, atliktus draudėjo ar jo vardu Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados teritorijose, įskaitant parodų, mugės ar ekspozicijų organizavimą.

13. DIDŽIOJI GALIA

Atveju, kai Didžioji Galią sukelia neįveikiamą kliūtį skolininko šaliai, Sutartis automatiškai nutraukiama ir Šalys atleidžiamos nuo savo įsipareigojimų.

Atveju, kai Didžioji Galią sukelia laikiną kliūtį, įsipareigojimo vykdymas yra sustabdytas, nebent dėl to kiltų vėlavimas, kuris pateisintų Sutarties nutraukimą.

Neįmanoma vykdyti sutartinio įsipareigojimo, kai Šalis yra atleista proporcingai, kai tai kyla iš Didžiosios Galios atvejo ir tai yra galutinis, nebent ji sutartų tai prisiimti arba būtų iš anksto įspėta.

14. ASMENINIO POBŪDŽIO DUOMENYS

Asmeninio pobūdžio duomenys, kuriuos Pardavėjas renka apie Klientą prekybos metu, yra automatiškai tvarkomi, Pardavėjas vienintelis nustato priemones ir tikslą ir šiuo požiūriu yra atsakingas už šį tvarkymą pagal Andoros įstatymo 15/2003 2003 m. gruodžio 18 d. 3.4 straipsnį, kvalifikuotą kaip asmeninių duomenų apsauga (toliau - "LQPD").

Klientas kviečiamas pasikonsultuoti su Privatumo politika ir Slapukų puslapiu Svetainėje, kad sužinotų sąlygas, pagal kurias asmeninio pobūdžio duomenys yra tvarkomi ir saugomi Pardavėjo.

15. SUTARTINIŲ DOKUMENTŲ

Sutartį sudaro šie sutartiniai dokumentai:

 1. šios Bendrosios Pardavimo Sąlygos;
 2. Užsakymo kvitas;
 3. Pristatymo kvitas;
 4. Pardavimo sąskaita faktūra.

Jeigu kiltų prieštaravimų ar skirtumų tarp dviejų dokumentų nuostatų, vyraus aukščiau rango dokumento nuostata (pvz.: Pardavimo sąskaita faktūra vyrauja prieš Pristatymo kvitą; Pristatymo kvitas vyrauja prieš Užsakymo kvitą; Užsakymo kvitas vyrauja prieš BPS).

Joks Kliento, jo atstovo ar įgaliotinio, ant Pristatymo kvito padarytas įrašas, išskyrus parašą, nebus laikomas sutartinis, jei Pardavėjas jo nepriims.

Visi aukščiau išvardyti sutartiniai dokumentai atspindi visus tarp Šalių esančius įsipareigojimus. Šie sutartiniai dokumentai pakeičia ir panaikina bet kokius ankstesnius žodinius ar rašytinius įsipareigojimus, susijusius su Pardavimu.

Šalys sutarė prisiimti riziką dėl bet kokio neprognozuojamo aplinkybių pasikeitimo, kuris padarytų kiekvienos iš Šalių pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymą pernelyg brangų.

16. PAVADINIMAI

Pavadinimai, naudojami BPS, yra pateikiami tik patogumo sumetimais ir neturėtų turėti įtakos BPS nuostatų prasmei ar struktūrai.

Jeigu kiltų sunkumų aiškinant bet kurį iš pavadinimų, pateiktų prieš klausimus, ir bet kurią iš nuostatų, pavadinimai bus laikomi neegzistuojančiais.

17. GALIOJIMAS

Jeigu vienas ar daugiau Bendrųjų pardavimo sąlygų (BPS) nuostatų būtų pripažintas (-os) negaliojančiu (-omis), neparašytu (-omis) arba nepritaikomu (-omis) pagal įstatymą, reglamentą arba galutinio kompetentingos jurisdikcijos sprendimo rezultatą, ši (-os) nuostata (-os) turėtų būti laikoma (-os) atskirai nuo BPS. Kitos BPS nuostatos bus laikomos galiojančiomis ir išliks galioti, nebent viena iš šalių įrodytų, kad anuliuota (-os) nuostata (-os) yra esminė ir lemianti, be kurios ji nebūtų sudariusi sutarties.

18. TOLERANCIJOS

Faktas, kad viena iš Šalių nesinaudoja kitos Šalies pažeidimu vykdyti bet kurį iš jos Sutartyje numatytų įsipareigojimų, negali būti interpretuojamas kaip atsisakymas vykdyti atitinkamą įsipareigojimą, jei nėra nustatytas terminas.

19. MODERAVIMO TIKSLINIMAS

Pardavėjo internetinių atsiliepimų moderavimo taisyklės yra prieinamos čia.

20. SKUNDAS

Jeigu klientas turi skundą, kviečiame susisiekti su Pardavėju per formą, kurią galima rasti čia.

Pateikdamas bet kokį skundą, Klientas turėtų nurodyti savo užsakymo numerį.

Pardavėjas stengsis atsakyti į visus skundus kuo greičiau.

Kliento teisė pateikti skundą nekelia pavojaus jo teisei kreiptis į vartotojų teisių gynimo institucijas pagal 21 straipsnio sąlygas arba bet kokią kompetentingą teismą.

21. MEDIACIJA

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2013 m. gegužės 21 d. Reglamento (ES) Nr. 524/2013 14.1 straipsnį, jums pranešama apie galimybę kreiptis į Europos Komisijos pateiktą internetinės ginčų sprendimo (RLL) platformą, kuri yra pasiekiama šiuo adresu: Internetinė ginčų sprendimo platforma.

22. TAISYKLINGAI TAISYKLĖS

Sutartiniai santykiai tarp Pardavėjo ir Vartotojo Kliento, esančio Europos Sąjungos teritorijoje, yra reglamentuojami tos valstybės narės įstatymais, kurioje jis yra įsikūręs, kalbant apie jo apsaugą pagal vartotojų teisę toje valstybėje narėje.

Užsakymo duomenys yra kompiuteriškai tvarkomi Pardavėjo Maltos įstaigoje, todėl asmeninių duomenų tvarkymo klausimais bus taikomas Maltos įstatymas.

Kalbant apie bet kokį kitą klausimą, kuris nėra susijęs su aukščiau išdėstytais dviem punktais, subsidiai bus taikomas Andoros įstatymas.

LiveChat
Whatsapp Messenger